[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

FSCONS

From Michael Widerkrantz <mc AT THE DOMAIN hack.org>
To mosig AT THE DOMAIN list.hack.org
Subject FSCONS
Date Sun, 20 Sep 2009 13:38:43 +0200

13--15:e november hålls Free Society Conference (FSCONS) i Göteborg, en
konferens för fri programvara och fri kultur. Titta på

  http://www.fscons.org/

för ett program.

Tidigare år har det varit dyrt att åka dit, men nu finns billiga
biljetter om man inte är anknyten till ett företag.

Jag tänkte troligen åka dit. Åka tillsammans?

-- 
M.C. Widerkrantz, http://hack.org/mc/
Plain text e-mail, please. OpenPGP welcome.Replies:
Peter Stuge, 2009/09/20
Rickard Molin, 2009/09/21