[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: FSCONS

From Olle Jonsson <olle.jonsson AT THE DOMAIN gmail.com>
To mosig AT THE DOMAIN list.hack.org
Subject Re: FSCONS
Date Mon, 21 Sep 2009 08:45:11 +0200

2009/9/20 Peter Stuge <peter AT THE DOMAIN stuge.se>:
> Michael Widerkrantz wrote:
>> Jag tänkte troligen åka dit. Åka tillsammans?
>
> Ja, det låter bra. Jag har presenterat coreboot där 07 och 08, mitt
> intryck från tidigare år är ett gemytligt men något slätstruket
> arrangemang. De har inte haft folk till att göra det så bra som
> möjligt de tidigare åren tror jag.
>
> Jag hackar libssh2 tillsammans med Dainel Stenberg (curl) och han kör
> en presentation om det, så jag vill gärna upp.
>
> Ingen presentation skriker högt efter mig, men jag är nyfiken på
> några av dem.

Jag åker också dit. Jag vill träffa folk, bl.a. Smàri McCarthy, den
glade anarkisten som kör ett isländskt FabLab. Det kommer också folk
från en del nordiska hackerspaces, och dem vill jag träffa för första
gången. Kontakter knyts, och världen är väldigt liten. Jag
rekommenderar FSCONS som den nordiska open source-världens trevliga
kyrkbacke.References:
Michael Widerkrantz, 2009/09/20
Peter Stuge, 2009/09/20