[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Hack-a-ton och DevHouse

From Michael Widerkrantz <mc AT THE DOMAIN hack.org>
To mosig AT THE DOMAIN list.hack.org
Subject Re: Hack-a-ton och DevHouse
Date Fri, 12 Oct 2007 08:23:22 +0200

"Kristian Rumberg" <kristianrumberg AT THE DOMAIN gmail.com> writes:

> Jag ser fram emot IPv6-föreläsningen :)

Fast blir det den 17:e november så får någon annan än jag hålla
den. Sorry.

Å andra sidan blir det bergis fler tillfällen. Det behöver ju inte
vara så formellt heller, kanske.

-- 
M.C. Widerkrantz, http://hack.org/mc/References:
Michael Widerkrantz, 2007/10/11
Magnus Alexandersson, 2007/10/11
Kristian Rumberg, 2007/10/12