[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: CD med windowsprogram inför bilbioteksdagen 27/10

From Michael Widerkrantz <mc AT THE DOMAIN hack.org>
To mosig AT THE DOMAIN list.hack.org
Subject Re: CD med windowsprogram inför bilbioteksdagen 27/10
Date Thu, 18 Oct 2007 14:45:56 +0200

"Magnus Alexandersson" <magnus.alexandersson AT THE DOMAIN gmail.com> writes:

> Hur har vi det med denna frågan inför 27/10? Mitt förslag är att vi
> tar The OpenCD så att vi har allting klart

Jag hörde talas om OpenCD första gången på La Trattoria, så jag har
inte så mycket åsikt vad gäller den. Jag antar att det är denna?

  http://www.theopencd.org/

Det kanske vore bra att ha något slags flygblad eller kortare text som
berättar vad fri programvara är för något även på papper?

Har vi möjlighet att kopiera upp några ex? Vad säger till exempel
Malmö stadsbibliotek om att vi snyltar på deras kopiator? Kan vi få
göra det? Vem har kontakt med dem?

Vad skall det stå i texten? Om inget färdigt material finns (från till
exempel OSI, FSF eller FSF-E) så får vi väl skriva ihop något själva.

Kanske kan vi inspireras av vad som står på Wikipedia, till exempel
början på den här artikeln:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Fri_Programvara

-- 
M.C. Widerkrantz, http://hack.org/mc/References:
Magnus Alexandersson, 2007/10/17