[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Kommande saker

From "David Holm" <dholmster AT THE DOMAIN gmail.com>
To mosig AT THE DOMAIN list.hack.org
Subject Re: Kommande saker
Date Thu, 25 Oct 2007 22:29:04 +0200

On 10/25/07, Fredrik Persson <perrascout AT THE DOMAIN linux.se> wrote:
>
> Helt underbarat att höra. Ska vi ha fritt inträde eller ska vi ta en
> symbolisk summa och låta besökarna få "gratis" kaffe som vi gjorde förra
> året?


 Finns det inte tillräckligt med pengar kvar sen förra året för att bjuda på
kaffe?

Replies:
Magnus Alexandersson, 2007/10/25
References:
Michael Widerkrantz, 2007/10/25
Jorgen Qvartsenklint, 2007/10/25
Fredrik Persson, 2007/10/25