[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Tack för senast

From Michael Widerkrantz <mc AT THE DOMAIN hack.org>
To mosig AT THE DOMAIN list.hack.org
Subject Re: Tack för senast
Date Fri, 26 Oct 2007 20:37:31 +0200

"Magnus Alexandersson" <magnus.alexandersson AT THE DOMAIN gmail.com> writes:

> Evenemanget på lördag är mest planerat på våra onsdagsträffar, väldigt lite
> finns dokumenterat. Det som finns, finns på MöLUGs sida:
>
> http://molug.hack-a-ton.se/?q=node/51
> http://molug.hack-a-ton.se/?q=node/55
> http://molug.hack-a-ton.se/?q=node/62
> http://molug.hack-a-ton.se/?q=node/64

Jag tycker det är svårt att orientera sig där.

Förslag: Vi använder wikin på

  http://hackaton.se/wiki/

för att gemensamt planera kommande händelser. Vad säger ni?

Ni får gärna börja fylla i saker, som jag ser det.
Replies:
Michael Widerkrantz, 2007/10/26
References:
Michael Ambrus, 2007/10/25
Magnus Alexandersson, 2007/10/26