[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Wiki (was: Re: Tack för senast)

From Natanael <natanael.l AT THE DOMAIN gmail.com>
To mosig AT THE DOMAIN list.hack.org
Subject Re: Wiki (was: Re: Tack för senast)
Date Fri, 26 Oct 2007 21:20:17 +0200

En enkel standardpresentation skulle vara väldigt användbar.
Det gäller att fånga intresset snabbt och samtidigt ha med så mycket info
som möjligt utan att
för den sakens skull fylla +5 A4-papper.

Vi borde naturligtvis ha med att Open Source-program är både lagliga, bra
och gratis.

/Jonathan L

Replies:
Michael Widerkrantz, 2007/10/26
References:
Michael Ambrus, 2007/10/25
Magnus Alexandersson, 2007/10/26
Michael Widerkrantz, 2007/10/26
Michael Widerkrantz, 2007/10/26