[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Wiki

From Michael Widerkrantz <mc AT THE DOMAIN hack.org>
To mosig AT THE DOMAIN list.hack.org
Subject Re: Wiki
Date Fri, 26 Oct 2007 21:51:42 +0200

Natanael <natanael.l AT THE DOMAIN gmail.com> writes:

> Jag är inte säker på om postscript går att öppna i anteckningar (eller
> OpenOffice)

Vad är "anteckningar"? En texteditor? Det skall gå, förstås.

> men iaf:
> "Servern på hack.org svarar inte."

Som jag skrev igår(?) till listan så bråkar min ISP med burken. Jag
tappar konnektivitet korta stunder då och då. Försök igen, bara.

> Vilket program kan man öppna postscriptfiler i?

Du menar renderat snarare än att titta på källkoden? Ghostview och GV,
till exempel:

  http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/

  http://www.gnu.org/software/gv/

Båda använder L. Peter Deutchs Ghostscript i bakgrunden.Replies:
Natanael, 2007/10/26
References:
Michael Ambrus, 2007/10/25
Magnus Alexandersson, 2007/10/26
Michael Widerkrantz, 2007/10/26
Michael Widerkrantz, 2007/10/26
Natanael, 2007/10/26
Michael Widerkrantz, 2007/10/26
Natanael, 2007/10/26
Michael Widerkrantz, 2007/10/26
Natanael, 2007/10/26