[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Wiki

From Natanael <natanael.l AT THE DOMAIN gmail.com>
To mosig AT THE DOMAIN list.hack.org
Subject Re: Wiki
Date Fri, 26 Oct 2007 22:22:56 +0200

>> Den här gången fungerade det, men jag blev ändå tvungen att vänta i 5 min
>> pga. den slöa datorn och Adobes sega plugins...

>Fem minuter! Wow. Vad har du för maskin?

256 MB RAM (166 Mhz), 1,9 Ghz AMD Athlon XP, WinXP Home, FF med ett par
tillägg & PDF Reader 8 i form av plugin...

/Jonathan L

References:
Michael Ambrus, 2007/10/25
Michael Widerkrantz, 2007/10/26
Natanael, 2007/10/26
Michael Widerkrantz, 2007/10/26
Natanael, 2007/10/26
Michael Widerkrantz, 2007/10/26
Natanael, 2007/10/26
Michael Widerkrantz, 2007/10/26
Natanael, 2007/10/26
Michael Widerkrantz, 2007/10/26