[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Dagens övning på stadsbiblioteket

From Michael Widerkrantz <mc AT THE DOMAIN hack.org>
To mosig AT THE DOMAIN list.hack.org
Subject Re: Dagens övning på stadsbiblioteket
Date Mon, 29 Oct 2007 22:10:48 +0100

"Magnus Alexandersson" <magnus.alexandersson AT THE DOMAIN gmail.com> writes:

> Om du tycker att vi saknade något, något vi borde gjort annorlunda, eller
> bara fick en bra idé som du skulle vilja att vi tar med oss så har jag gjort
> en sida här: http://hackaton.se/wiki/index.php/Biblioteksdemo_2007
>
> Fyll gärna på!

Bra lista där. Jag fyllde på några saker.

-- 
MC, http://hack.org/mc/References:
Magnus Alexandersson, 2007/10/27
Kristian Rumberg, 2007/10/28
David Holm, 2007/10/28
Magnus Alexandersson, 2007/10/29