[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Förslag på förändrad struktur

From Michael Widerkrantz <mc AT THE DOMAIN hack.org>
To mosig AT THE DOMAIN list.hack.org
Subject Re: Förslag på förändrad struktur
Date Tue, 30 Oct 2007 21:05:15 +0100

Magnus Alexandersson <magnus.alexandersson AT THE DOMAIN gmail.com> writes:

> Har samlat vår diskussion här:
>
> http://hackaton.se/wiki/index.php/M%C3%B6LUG_v2_struktur
>
> Något som är överflödigt/fattas?
>
> Vart börjar vi? :)

IRC-kanalen hade gsson redan fixat.

Mailarkiv kan jag ta itu med med de mail som redan finns i min folder
för mosig och sedan automatisera det. Jag behöver ändå anpassa
petidomo lite, tror jag.

Behöver vi fler brevlistor för enskilda projekt får folk gärna säga
det så fixar jag under list.hack.org.

Kanske kör jag igång min lokala News-server igen och importerar listan
dit. Vi får se hur mycket tid jag har.

-- 
MC, http://hack.org/mc/Replies:
Magnus Alexandersson, 2007/10/30
Michael Ambrus, 2007/11/02
References:
Magnus Alexandersson, 2007/10/29
Michael Widerkrantz, 2007/10/29
Magnus Alexandersson, 2007/10/30