[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Förslag på förändrad struktur

From Magnus Alexandersson <magnus.alexandersson AT THE DOMAIN gmail.com>
To mosig AT THE DOMAIN list.hack.org
Subject Re: Förslag på förändrad struktur
Date Tue, 30 Oct 2007 21:35:23 +0100

On tis, 2007-10-30 at 21:05 +0100, Michael Widerkrantz wrote:

> IRC-kanalen hade gsson redan fixat.
> 
> Mailarkiv kan jag ta itu med med de mail som redan finns i min folder
> för mosig och sedan automatisera det. Jag behöver ändå anpassa
> petidomo lite, tror jag.
> 
> Behöver vi fler brevlistor för enskilda projekt får folk gärna säga
> det så fixar jag under list.hack.org.
Bra att veta!

> Kanske kör jag igång min lokala News-server igen och importerar listan
> dit. Vi får se hur mycket tid jag har.
> 
Ja, vi kan ta det om det efterfrågas, går det att få som SSLUG har det
med mail<->news?

Vi har ett tema som jag skulle kunna göra om för MöLUG:s skull till en
wordpress-log.

/MReplies:
Michael Widerkrantz, 2007/10/30
References:
Magnus Alexandersson, 2007/10/29
Michael Widerkrantz, 2007/10/29
Magnus Alexandersson, 2007/10/30
Michael Widerkrantz, 2007/10/30