[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Förslag på förändrad struktur

From Michael Widerkrantz <mc AT THE DOMAIN hack.org>
To mosig AT THE DOMAIN list.hack.org
Subject Re: Förslag på förändrad struktur
Date Tue, 30 Oct 2007 21:44:57 +0100

Magnus Alexandersson <magnus.alexandersson AT THE DOMAIN gmail.com> writes:

> Ja, vi kan ta det om det efterfrågas, går det att få som SSLUG har det
> med mail<->news?

Javisst.

-- 
MC, http://hack.org/mc/References:
Magnus Alexandersson, 2007/10/29
Michael Widerkrantz, 2007/10/29
Magnus Alexandersson, 2007/10/30
Michael Widerkrantz, 2007/10/30
Magnus Alexandersson, 2007/10/30