[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

IPv6

From Michael Widerkrantz <mc AT THE DOMAIN hack.org>
To Malmö Open Source Interest Group <mosig AT THE DOMAIN list.hack.org>
Subject IPv6
Date Fri, 02 Nov 2007 12:45:29 +0100

På RIPE55 nyligen förutsades det att IPv4-adresserna tar slut inom två
till fyra år:

 http://www.ripe.net/news/community-statement.html

Detta ackompanjerades av en sång av Gary Feldman med ganska mycket
injokes för nätverksfolk:

 http://youtube.com/watch?v=_y36fG2Oba0

För dem utan Flash (som jag):

 http://www.mcvax.org/~jhma/ripe55song.mp3

Om ni inte har IPv6 från er ISP (unlikely) och inte orkar sätta upp en
tunnel genom en tunnel broker och/eller inte har fast IPv4 så finns
det ändå en räddning i form av 6to4.

6to4 är ett sätt att snabbt komma in i IPv6-nätet. Det fungerar med en
välkänd IPv4-adress som fungerar som gateway. Denna adress är
anycastad (överlagrad, så den finns på flera ställen och routing tar
hand om att hitta den närmaste åt dig).

Kolla om du hemifrån kan pinga 192.88.99.1. Kan du det är du inte
långt från IPv6-konnektivitet.

Det finns reserverat en adressrymd i IPv6 för detta. Den ser ut så
här:

 2002:<din IPv4-adress>::/16

Det betyder alltså att om jag har 82.209.158.128 på hemmaservern så
översätter jag den till hexadecimalt, som ger 52d1:9e80. Det lägger
jag in i det ovan och får då ett helt (jättestort) nät jag kan leka
med som heter

 2002:52d1:9e80::/16

För att få upp det hela på FreeBSD gör jag bara så här:

 # skapar ett interface för en 6to4-tunnel
 ifconfig stf0 create 

 # Konfigurerar gränssnittet med en adress ur mitt IPv6-nät
 ifconfig stf0 inet6 2002:52d1:9e80::1 prefixlen 16 alias

 # Sätter 6to4-gatewayen 192.88.99.1 som default gateway for
 # IPv6-trafik

 route add -inet6 default 2002:c058:6301::

Färdigt.

-- 
MC, http://hack.org/mc/