Kryptoniter - praktisk kryptografi

Kryptoniter är en brevlista för diskussion av praktiskt användade av kryptografi på svenska. Detta till skillnad från de många forum som handlar om mer teoretisk kryptografi.

OBS! För att posta på listan måste den adress du skickar från prenumerera på listan. Det är lamt men oftast fungerande spamskydd.

Brevlistan skapades januari 2016.

Aktiviteter

#MeraKrypto är en samling träffar för samverkan för ett säkrare Internet. Första mötet i Malmö hölls 8:e december 2015 på Foo Cafe.

Program

Bibliotek

Länkar


Filen senast ändrad: <2016-03-04 10:17:53 MET>