Svenska jargongfilen 2003-05-05 (13)

Inledning

Svenska jargongfilen är en ordlista över svensk hackerslang och ett mindre uppslagsverk för den svenska hackerkulturen. Listan är skapad efter modell av den amerikanska The Jargon File, i pappersversion känd som The New Hacker's Dictionary, bland hackers vanligen benämnd TNHD.

Författare till ordlistan är ingen enskild person. Ingen enskild person är heller redaktör, även om de senaste som petat på den har varit Per ”TMP” Lindberg, Per ”pd” Danielsson, Lars Aronsson, Ahrvid Engholm, Staffan ”Ralph 12C41+” Vilcans och nu senast Mikael ”MC” Cardell.

Svenska jargongfilen är sammanställd av frivilliga från svensk hackerkultur.

Spridning och åtkomst

Svenska jargongfilen finns som HTML, Info och TeXinfo på Temple of the Moby Hack. En äldre version, märkt av MC enligt DTD:n linuxdoc för SGML finns också i CVS hos datorföreningen Stacken.

Den senaste versionen av Vilcans' variant av filen jag hittar bär titeln Svenska Hackedemiens ordlista, fjärde upplagan V4.0C 960531.

Den senaste version jag hittar av filen från NADJA heter Hacker-uttryck på KTH (NADA och Elektro), LiTH samt Uppsala.

Ordlistan får spridas utan begränsningar, men det uppskattas om man hör av sig till MC i händelser av förslag till förändringar.

Revisionshistoria

Den svenska jargongfilens revisionshistoria går tillbaka till tidigt 80-tal, då framförallt hackern Krsna (Se StackPointer 2, 1981), Per ”TMP” Lindberg (The Mad Programmer) och Per ”pd” Danielsson, satte ihop den första svenska jargongfilen. Denna fil hölls under många år uppdaterad på maskinerna AIDA vid Uppsala universitet, på NADJA på KTH i Stockholm och senare även på LINUS vid Linköpings universitet.

Patric Hadenius omarbetade 1984 den ursprungliga amerikanska Jargon file, då redan utgiven på papper som Guy L. Steeles The Hacker's Dictionary, till svenska förhållanden. Hadenius var då mer eller mindre ovetande om den redan då existerande svenska jargongfilen. En del uttryck i hans omarbetning är överlappande därför med svenska jargongfilen, men Hadenius et al dokumenterar framförallt lokal svensk slang i Göteborg förutom rena översättningar från amrisk hackiska. En del av dessa stred då mot konsensus hos övriga svenska hackerdom.

Hadenius' version publicerades med titeln Uppslagsbok för datafreakar på Tidens förlag 1985. Tidens förlag påstår sig inte ha något som helst intresse av jargongfilen nu för tiden, så någon omarbetning är nog inte att tala om, erfor MC vid kontakt med Tiden 1994.

Så småningom kom de tre ursprungliga svenska jargongfilerna att glida ifrån varandra och bara linköpingsversionen hölls fortfarande uppdaterad av medlemmar i datorföreningen Lysator, framförallt av Lars Aronsson. Denna version kom senare att inkluderas som ett av verken i Lysators Projekt Runeberg, grundat av samme Aronsson.

Någon gång under 1990-talet tog sig datorjournalisten och Science Fiction-älskaren Ahrvid Engholm an att redigera filen och ge ut den på nytt. Han flätade ihop de versioner som gled runt på nätet till en och tillsammans med Svenska Algoritmforskningsarkivets (SAFA) tisdagslunchare, som skämtsamt kallade Svenska Hackademien, kom man på det fyndiga namnet ”Svenska hackademiens ordlista”.

Staffan Vilcans, även känd inom Science Fiction-kretsar som Ralph 124C41+ efter en karaktär i en tidig SF-roman, närmade sig 1994 TMP i tron att denne var den ende ursprunglige författaren av ordlistan och bad om tillåtelse att redigera filen efter eget tycke. TMP viftade bort det och sa troligen att Vilcans fick göra vad han ville med ordlistan, eftersom den ändå var hela svenska hackerdoms egendom.

Vilcans, som kommer från en helt annan gruppering av datorintresserade än de andra som arbetat på ordlistan, ville förnya den och stoppa in ord och uttryck från, sett från hackerdoms mer än 50-åriga perspektiv, ganska nya företeelser som demo- och cracking-scenerna. Dessa grupper hör framförallt ihop med mindre datorer som de från företag som Atari och Commodore och hör också ihop med förekomsten av uppringda elektroniska anslagstavlor eller bulletin board systems (BBS).

Ovetande om Vilcans planer hade Aronsson satt upp en brevlista på Lysator, som skapades 15:e december 1994, för att diskutera de vidare uppdateringarna av den version av ordlistan som underhölls på Lysator.

Ahrvid vidarebefordrade den fil som Lysator underhöll, som vid det laget alltså avsevärt glidit isär från de andra listorna, till Vilcans och de båda trodde då att detta var en ren kopia av TMP:s version. Förargad angrep Vilcans medlemmarna på Aronssons brevlista och hävdade sin ensamrätt att redigera ordlistan.

Många protesterade vilt mot detta och försökte förklara för Vilcans och Ahrvid att de missförstått hela situationen och att filen tidigare underhållits parallellt på flera platser.

Under den tid som Staffan Vilcans redigerade ordlistan har ord från modemarvärlden, demoscenen samt några uttryck från Åsö gymnasium, med datorföreningen Epsilon, kommit in. Vidare har bidrag lämnats av Erik Mattsson och Joacim Melin. Håkan ”Zap” Andersson har lämnat en hel drös med saker från CAD-företaget EMT. Daniel Silen har också bidragit med en del från Umeå universitet

Lars Aronsson, Mikael ”MC” Cardell, Per ”PD” Danielsson, Richard Levitte och Klaus ”SOJGE” Zeuge har under hela Vilcans tid kämpat på listan ”jargon@lysator” för att försvara klassisk hackerdoms intressen. Alla dessa har bidragit med nya ord och förändringar i hackerisk anda.

Inför publiceringen av sjätte utgåvan av SHOL 1998 tog det redaktionella kollektivet Jargongprojektet, på förslag av MC, över ordlistan. Tanken bakom detta agerande var att filen inte bara skulle återgå till att vara ett gemensamt författat verk, utan också till ett mer hackiskt innehåll såväl som ett mer hackiskt sätt att underhållas och bearbetas.

Redaktionskuppen planerades och genomfördes framförallt i mötet ”Hackare och hackerdom” i Lysators KOM, med benägen hjälp och många nya bidrag och kommentarer från Christer Boräng, Chalmers Datorförening, Per ”ceder” Cederqvist, Calle Dybedahl och Hans Persson, Lysator, Nils Olof ”noppe” Paulsson, Ctrl-C, och Per Starbäck.

Ett omfattande redigerings- och märkningsarbete tog vid. MC skrev igenom hela listan, utökade många definitioner och samlade in och skrev in många nya definitioner. MC märkte också hela ordlistan enligt DTD:n linuxdoc, vilket han senare ångrade, eftersom det visade sig oerhört smärtsamt att redigera SGML och använda verktyg som pysslade med SGML-filer. Hårigt var ordet, sa Bull.

Filen konverterades till HTML och publicerades från 1998 och framåt från Lysator och senare Temple of the Moby Hack.

I gudinnans år 3169 (eller 2003) automatkonverterade MC hela listan till det mycket mer lättredigerade TeXinfo-formatet från linuxdoc-versionen, skrev igenom hela listan på nytt och samlade in många fler ord och kommentarer.

Ordlistan

Speciella symboler

Vissa teckenkombinationer har speciell betydelse framförallt i textbaserad elektronisk kommunikation, där man saknar kroppspråkets alla möjligheter att uttrycka känslor. Ibland kallas dessa symboler emotikoner. Till dessa teckenkombinationer hör det som svensk hackiska kallar gladman, på engelska ”smileys”. Dessa gladmän kan kombineras av alla möjliga tecken, men den kanonisk gladmannen, och den kombination som gett namn åt dem alla, ser ut så här

   :-)

och antyder att det författaren just skrivit inte skall tas på fullt allvar eller att hän ler under det att hän skriver. Om du inte förstår varför ett kolon följt av ett minustecken och en parentes kan vara leende, prova att luta huvudet åt vänster och titta på teckenkombinationen igen.

Den naturliga fortsättningen på dessa teckenkombinationer är naturligtvis den ledsne gladmannen (ja, det kallas fortfarande gladman):

   :-(

Detta antyder i stället att det är allvar, även om det kanske låter som ett skämt:

   :-I

Detta kan naturligtvis byggas på nästan hur långt som helst, ibland in absurdum:

   =>B^>=

som förstås antyder att författaren är en djävulskt (horn i pannan) hånflinande punkare med mohikan, Ray Ban-glasögon, stor näsa och bockskägg.

Andra, besläktade, sätt att markera till exempel ironi är ironiparenteserna:

   (. Denna sats är sann. .)

som ursprungligen troligen kommer från konferenssystemet KOM.

I News är det i stället ganska vanligt att använda HTML-liknande taggar som:

   
   <flame>Klingon!</flame>
   

eller populära textmärkningsspråk som LaTeX eller Scribe som i:

   
   {\flame Luser!}
   

Tal

17

Metauttryck. Betecknar Det Minst Slumpmässigt Valda Talet. Används då man vill beteckna ett tal, vilket som helst. Dess ursprung är höljt i dunkel. Används med förkärlek av övningsassistenter: ”Tag ett tal, låt oss säga 17, och...”

24

Antal timmar per dygnsrytm. Oväsentligt för en Riktig Hacker.

42

Det Slutgiltiga Svaret på frågan om Livet, Universum, och Allting. Förekommer ymnigt. Se till exempel boken Liftarens guide till galaxen (originaltitlel The Hitch-Hiker's Guide to the Galaxy), men även känd som THHGTTG av Douglas Adams). Detta är förstås också 'svaret' på frågan ”Vad är 6*9?”, vilket inses lätt, om man råkar vara utrustad med 13 fingrar.

150-ohmare

Liten långsmal kaka fylld med arrak och med yta av marsipan och choklad. Eftersom den har färgmarkeringenbrun-grön-brun, kallas den förstås efter det motstånd den liknar. Kakan kan med fördel värmas i mikrovågsugn. I det senare fallet kallas den mikrad 150-ohmare.

666

Vilddjurets tal (se Bibeln, ”Uppenbarelseboken” 13:18). Farliga saker. Sägs ha förbindelse med Djävulen och andra demoniska väsen. Ett helt vanligt tal. Mycket vanligt, speciellt i datorsystem som har med kreditkort och betalningssystem att göra.

4711

Används ibland i stället för 17, vid tillfällen då man vill beteckna ett lite större tal. Kommer troligen från namnet på 'äkta' Eau-de-cologne, ”No. 4711”.

11147

4711 oktalt (alltså i basen 8).

Bokstaven A

ADB

Nedsättande ord om databehandling, i synnerhet men ej endast administrativ sådan.

AFD

April Fools' Day. 1:a april. En av de få högtider hackers firar.

AFDD

[Lysator] April Fools' Day Dinner. Tradition sedan några år tillbaka hos datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet att äta exotisk mat, gärna kinesiskt, på AFD. Knyter an till MIT-hackarnas tradition som startades av Bill Gosper.

Allockera

Att reservera någonting, till exempel ett bord på en restaurang Just detta kallas också ibland för att utföra AllocTable().

AMIS

En skärmeditor som ursprungligen skrevs av ett antal hackers på KTH för att de inte stod ut med att använda editorn VIDED under Tops-10 som var en äldre typ av texteditor. AMIS står för ”anti-MISÄR”. Se även Sagan om AMIS. AMIS var kompatibel med tidiga EMACS (se detta).

Analfabeten

Annat namn på hemdatorn Luxor ABC80. Kallades även även Kamrat 80 eller ABC-40.

Agnes

Svensk benämning på ”Angus” (riktigt namn), ett chip i datorn Commodore Amiga. Senare varienter kallas i direkt översättning för feta Agnes och superfeta Agnes.

Användare

1. En programmerare som tror på allt du säger till honom. Någon som ställer frågor i stället för att läsa innantill i manualerna. 2. Numera ofta sagt i nedsättande ton om en slutanvändare snarare än en programmerare. Se också luser.

använda

Pinsamt. En hacker använder inte en dator. En hacker hackar. Någon som i vanliga fall hackar en dator kan emellertid temporärt befinna sig i luser mode, se detta.

Any-tangenten

Annat namn på den stora av/på tangenten. Det är den man skall trycka på då maskinen säger ”Press any key”. Se även Bita av sladden och hård boot.

APL

Uttyds elakt som en förkortning av APe Language. Egentligen A Programming Language, efter en bok med samma namn av Ken Iverson. Språket är känt för att vara mycket kortfattat, evalueras från höger till vänster och innehålla mängder av tecken som inte finns i många vanliga teckenuppsättningar. Första implementationen av språket, som först länge användes på papper som matematisk notation, var APL/360. Iverson har senare presenterat J som en ersättare för APL. J saknar emellertid APL:s speciella teckenuppsättning.

Armbågstestet

Se Mathiasmetoden.

Attans otur

Att fint beklaga (någon annans) misstag, baserat på ren klumpighet, eller okunnighet. Exempel: ”Attans otur att det inte finns ett systemprogram som sätter privilegiebiten.”

Avlusa

Att ta bort fel (en bugg) i program. Från engelskans ”debug”.

Autokvadd

Ironiskt menad benämning på AutoCAD. Även känt som AutoKladd.

Autoträsk

Skämtsam benämning på AutoDesk. Se även Träsket.

automagiskt

Automatiskt, men så pass invecklat att jag inte har tid eller lust att förklara det just nu. Se magi.

Bokstaven B

bagataljer

En blandning av detaljer och bagateller, ofta i ironisk mening, ofta om en bug : ”Om man försöker måttsätta på en gammal ritning så flimrar skärmen till och maskinen börjar räkna minne.” ”Äsch! Bagataljer!”

bagatesser

[CD] En blandning av bagateller och petitesser.

babbe

Förkortad benämning på restaurang Babylon i närheten av KTH. Vattenhål för Stockholms modemare sedan urminnes tider.

bakben

Skämtsam översättning av engelskans ”backbone”, ryggraden i ett större datornät.

bar

Syntaktisk metavariabel.. Se också foo. Har inget med drinkar eller varm korv att göra.

barfa

Från engelskan. Kräkas på, dö av et cetera: ”Burken barfar på den här ritningen” betyder att programmet inte klarar att ladda den ritningen. Även i formen ”Barfa ur”.

BARFF

[Ur ett inlägg av Thomas Padrone-McCarthy i Flippade förbindelser i Lysators KOM] Beväpnad AttackRobot Från FOA. Mytologisk robot som Försvarets forskningsanstalt FOA i Linköping framställt. Känd för sina pacifistiska egenskaper i det att den, som alla goda robotar enligt Asimovs robotlagar, optimerade bort alla rutiner som handlade om att skada människor. Används i dagligt tal som den arketypiska felaktiga användningen av tekniken, som till slut blir god genom inneboende egenskaper hos tekniken.

banan

1. Ytterligare en metavariabel, som foo, men mindre använt. Används också som ett godtyckligt lösenord, se gazonk. 2. Banankontakt.

bibbla

Filibliotek, directory, filkatalog. Nästan aldrig om ett bibliotek som innehåller böcker. Se även dirr.

bibel

Uttrycket tolkas olika berönde på i vilket sammanhang det används. Inom C-programering avses oftast K & R . Annars är bibeln en vanlig benämning på manualer av olika slag. Vanligen för programmering av olika operativsystem.

Fler exempel på biblar är Drakboken , SICP , GEB med flera.

binär

En binär är ett kompilerat (körbart) program. Motsats till källkod, av engelskans ”binary (program)”.

bit

1) Binär siffra. Används för att uttrycka tal i basen 2. 2) Från TOPS-20: privilegium, den som är privilegierad har bittar.

Bitröta

Vanligt att skylla på när utdata från en stor teknisk beräkning inte blev vad man väntade. Att slumpmässigt valda bitar i datan får för sig att ändra tillstånd. Se även programröta.

bita av sladden

Slå av datorn och slå på den igen. Liktydigt med att behöva göra en hård boot.

bithink

1. En tänkt behållare för alla förlorade data, av engelskans ”bit bucket”. 2. Skämtsamt namn på en null device: Unix:s `/dev/null', VMS:s `NL:', TOPS-20:s `NUL:'.

bitt

Svenskt namn på bit.

blargh

Uttryck för ett obra tillstånd vad det gäller en person. Motsatsen är ping (se detta).

bojsänke

Vanligen oanvändbar, inte särskilt intressant, hårdvara, till exempel en vanilj-386:a. see vanilj.

box

1. Dialogbox. Se oxe och dialogoxe. 2. Elektronisk enhet för att ringa gratis. Finns i fler olika färger berönde på metod. Se även boxa.

boxa

1. (Båxa) Att tillverka dialogboxar till en bef. funktion inför Release 12 av Autokvadd. 2. Att manipulera telefonlinjer på olika sätt för att ringa gratis. Kommer från namnen på metoderna, till exempel bluebox.

brygga

Vanligt förekommande översättning av engelskans ”bridge”, en förbindelselänk på låg nivå i ett datornät.

bug

Litet programfel. På svenska ibland kallat BUGG. Se också PUG.

Det går många historier kring ordet ”bug” och dess betydelse på engelska. Bland annat berättas att Rear Admiral Grace Hopper (en tidig datorpionjär mest känd för att ha suttit i den kommitte som skapade programspråket COBOL, numera tyvärr avliden) i en loggbok på maskinen Harvard Mark II tejpade in en mal tillsammans med en lapp med texten:

1545 Relay # 70 Panel F (moth) in relay. First actual case of bug being found.

daterad 9:e september, 1947.

Denna lapp fanns länge uppsatt tillsammans med loggboken och den fasttejpade malen på Naval Surface Warfare Center (NSWC). Hela historien finns dokumenterad i Annals of the History of Computing, Vol. 3, No. 3 (July 1981), sidorna 285–286.

ESR påpekar i TNHD att användingen av ordet ”bug” i överförd betydelse går tillbaka ända till Shakespeare och att till exempel Thomas A. Edison använde ordet rätt mycket som en hacker skulle göra idag.

bugaloo

Interjektion hörd när maskinen dyker (se dyka), ofta strax efterföljd av ”dansa rok-n-råla”.

bugg

av engelskans ”bug”. Innebär ett (oftast litet) fel i ett program. Kallas även lus. Se avlusa.

burk

Dator, terminalburk och maskiner i allmänhet kan benämnas burk, data, hink, kärra (antagligen flygtekniskt ursprung) eller pyts (antagligen radiotekniskt ursprung).

Bokstaven C

C=

En fyndig förkortning av Commodore då deras logo ser ut ungefär på det viset. Kallas även kycklinghuvud.

cabriolet

Att köra nercabbat eller att köra datorn som cabriolet är då man av överhettningsskäl eller för fixande av hårdvaran kör datorn utan skal. Används troligen bara för bordsdatorer.

CADa

Starta om sin dator medelst Ctrl, Alt & Delete. Se toota.

cancerknapp

Knapp för de-gauss som finns på vissa monitorer. Härstammar från okunnig person på Danderyds Gymnasium som sade att ”Den ska man trycka på, annars får man cancer.”. [MC: PP sa något om ”skärmorgasm” en gång på en hemlig kanal för old timers på IRC. Används det av andra?]

CC

1. Coca-Cola. Kallas även Hackerwasser. 2. C-kompilator, efter C-kompilatorn under Unix.

CCCC

Colossal Cave Computing Center, en datorhall som drevs i hobbysyfte av ett gäng hackers i anknytning till Stacken, framförallt Peter Löthberg. Innehöll ett flertal veterandatorer, bland annat KI-10:an KICKI (se detta ord). Namnet kommer ur textäventyrsspelet Adventure (för övrigt det första i sitt slag), vars scenario är i en ”Colossal Cave”. CCCC var djupt belägen källarlokal.

CD

1. Förkortning för Control Data. 2. Förkortning för Chalmers Dataförening i Göteborg. 3. Charles Dickens. Krog på söder där modemare hängt runt.

CDR

[Kudder]. Från Lisp-världen. 1. Att ta resten av något. 2. Vanligt utrop då någon vill byta samtalsämne.

COBOL-fingrar

Fingrar som består av små korta stumpar, kapade ungefär vid första leden. Sjukdom som kommer av att programmera i COBOL, som är ett programspråk där texten blir örhört voluminös. COBOL-fingrar beror på att man nött ned fingrarna på tangentbordet.

coder

Uttryck från demovärlden. En person som programmerar assembler på låg nivå. Nästan alltid är det frågan om demo eller spel.

coffee wood

Väldigt direkt översättning till engelska av det svenska uttrycket ”kaffeved”. ”Det susade nästan hela sträckan, men sen blev det bara coffee wood av det!”

commonist

Användare på konferenssystemet Common, numera ersatt av efterträdaren Sklommon. Har ingenting med politik att göra.

consa

[Från LISP-världen]. Att sätta ihop något. ”Om vi consar de här rutinerna bör vi få ett fungerande program”.

computter

Dator. Försvenskning av engelskans ”Computer”. Kallas även kärra. ”Den här computtern dyker snart!”

copy party

En tillställning där coders, swappers, traders och så vidare träffas för att byta wares, titta på demos och dylikt.

corea

[Kåra] 1. Maskinen dyker, slutar fungera, lägger en core, dör, mular et cetera. Uttrycket kommer av att unixbaserade datorer skriver ner minnesinnehållet i en fil vid namn ”core” eller möjligen ”programnamn.core” då ett program kraschar. 2. Har på EMT fått den allmänna betydelsen ”säcka ihop”.

cracka

Att forcera ett inloggningssystem eller kopieringsskydd. Se cracker.

cracker

1. En person som ägnar sig åt att plocka bort kopieringsskydd från kommersiella produkter. 2. Person som ägnar sig åt dataintrång eller forcering av list- eller kopieringsskydd. Ej att förväxlas med hacker (se detta).

CUSP

Från engelskans korform för ”Commonly Used System Program”. Ett väldigt bra program; en favorit. Ett program som används av alla hackers. Emacs är en CUSP. Används ibland i adjektivform för att beskriva något som är otroligt bra.

Bokstaven D

Danny Kaye

Omskrivning av ”Hit any key to continue...” till ”Hit Danny Kaye to continue...”.

data

1. Synonym för dator. I Hannes Alvens Sagan om den stora datamaskinen dras detta till sin spets, när ordet böjs data, datan, dator, datorna. 2. Att använda en dator.

demo

Ett program vars enda syfte är att i grafik, musik och programmering imponera så mycket som möjligt. Görs vanligen av en grupp under ett gemensamt namn. Viktigast är codern som sköter programmeringen. Kallas ibland också för intro.

Det bjuder vi på

Mindre fel som man får stå ut med, som man inte orkar rätta.

Det mörka stället

Alternativ benämning på MS-DOS som är väldigt mörkt jämfört med till exempel Windows. Kommer från en barnhistoria i PC Magazine. [MC: PC Magazine? Är det PC World som menas?]

DHDBD

[Lysators KOM: I]M] Du har det bra du.

dialogoxe

Dialogbox. Förkortas oftast oxe : ”Skulle man inte kunna göra en annorlunda oxe till måttsättningen?” ”Orkar inte.”

diddla

Pillra lite planlöst med något, ofta med oväntat resultat. Se även fippla.

dig

1. Digitizer. Även kallat ”digitt-ser”. 2. Ett praktiskt program för att slå upp saker i DNS.

dirr

Filibliotek. Kort version av engelskans ”directory”.

dok

kortform för dokumentation.

doof

Skräp, fel, dumt, skit: ”Provade du KT?” ”Ja men det blev bara doof”.

doofa

Verbformen av DOOF, men oftast i betydelsen att klanta till det: ”Oj, nu doofade jag bort såsen till KT” Se även supa bort.

Drakboken

Aho, Ullman... Principles of Compiler Design [MC: Vad fan är titeln?]

dret

[Från Värmländskan?] Skräp. ”Jag provade KT men det blev bara dret”. Se även coffee wood.

drivare

Drivrutin.

drivis

Drivrutin.

dumpa

1. En process dyker 2. Tömma tarmen.

dumpa kor

Alternativ omskrivning av ”dumpa core” (se corea), troligen med referens till teckningar av den amriske serietecknaren Larson.

dunderklump

Benämning på en Teletype ASR33, urtypen för en pappersterminal. Modellen är såld i N exemplar, och finns spridd över hela världen. Alla (tills helt nyligen) som sysslat med programmering har någon gång kommit i kontakt med dunderklumpen. Den kännetecknas av sin stora vikt och höga ljudnivå. Har gett upphov till beteckningen TTY som avser terminal.

dux

[Stacken] Hackisk förkortning av Digital Unix, kanske i motsats till 'analog' Unix? Tidigare känt som OSF/1, men numera återigen omdöpt till Tru64.

DVBF

[Lysators KOM] Det var bättre förr.

dyka

Totalt systemsammanbrott i en dator. Kännetecknas av att systemet inte längre gör någonting. Innebär för det mesta att mycket arbete går förlorat. ”Datorn dök i går kväll”. Kallas även för att krascha, störta, gå ner. När datorn är riktigt seg kraxar olyckskorparna ”Nu är den på väg ner.”, ”Nu dyker den snart.”.

dygnsrytm

Ofta ur fas. Se detta.

Programmet eller maskinen stannar.

död

Om utrustning, ej fungerande.

dörrstopp

Se bojsänke.

Bokstaven E

ECS

Förkortning för ”Enhanced Chip Set”, ibland även uttolkat/felstavat som ”Enchanted Chip Set” (Se magi). En samling customchips för Amiga.

elake förhörsledaren

Fantasifull hacker som provar en användares program med avsikt att hitta fel och onödiga begränsningar. Till exempel program som inte klarar ppn. Engelskans ”devils advocate”.

EMACS

En skärmeditor, som ursprungligen skrevs av RMS (Richard M. Stallman på MIT) för operativsystemet ITS och senare TWENEX. Har blivit stilbildande för många andra editorer, se bl.a. AMIS och EPSILON. En hackers favoriteditor.

EMACS skrevs ursprungligen som en samling TECO-macron på MIT:s AI-laboratorium 1974. TECO-EMACS kan numera sägas vara utdöd och har ersatts av GNU Emacs, som är ett ganska trevligt portabelt Lisp-baserat operativsystem klurigt nog gömt inuti en texteditor för att kunna göra mindre trevliga OS hackervänliga.

EMRM

Kort för enligt min ringa mening, en översättning av engelska hackiskans IMHO, ”in my humble opinion”. Se även I min humlas opinion.

epsilon

1. En mycket liten mängd av något. Kommer från den matematiska världen. ”Det kostar epsilon att få en syltklick på glasstruten”. 2. Namn på en bra, kommersiellt tillgänglig, EMACS-kompatibel editor till IBM PC. 3. Datorförening på Åsö Gymnasium.

error 220

1. Fel som uppstår då man kopplar in elverket på datorbuss. Brukar ge upphov till en del intressanta ljusfenomen. 2. Utrustningen fungerar inte, eftersom sladden är urdragen.

esoterisk

Den som vet han vet...

Ezen

1. Klassisk BBS i Stockholm. Numera nedlagd. Hette egentligen ”Ezenhemmer plastpåsar och barnuppfostringsredskap”. 2. Lika klassiskt men ännu existerande parti med namnet ”Ezenhemmer plastpåsar och barnuppfostringsredskapspartiet”.

Bokstaven F

fas

[Hos människor] Förhållandet mellan det vanliga 24-timmarsdygnet och vakencykeln. 24-timmarsdygnet kallas vanligen 'fysiskt' och vakencykeln 'logiskt' dygn.

[MC: Lägga till något om sexdygnsveckan, 6*28 == 7*24, och andra experiment? Förklara något om att hackers oftast är nattmänniskor.]

favoriterna

1. Ett bra program. En CUSP.

2. (EMT) Några program i systemet Mechslide som har ett antal negativa kvaliteer ur programmerarsympunkt (till exempel KUGGV & KT) bland annat för att 1. Koden är skriven av icke-EMT personal, och är därför ofta buggfylld, svår att porta, följer ej EMT:s riktlinjer, nyttjar ej våra funktioner med mera. 2. Ingen tänkande varelse klarar av att testa programmet, för mängden indata som krävs är enorm, obegriplig och odokumenterad (KUGGV). 3. Ingen någonsin använder dem.

fippla

Fixa och dona lite med något. Se också diddla.

fiska disk

Samla oallokerat diskutrymme, ursprungligen i samband med att man tappat (tagit bort av mistag) sin enda kopia av ett program.

Flognat

[LysKOM] ”Var inte en sådan Flognat!” Eller ”Detta är troligen en flognat, men vad är foo?” Efter Andy ”Flognat” Eskilsson, FUKT som är/var känd för att ställa frågor i KOM som lämpligen besvarades med ”RTFM!”.

Vi har fått Flognats explicita tillåtelse att inkludera detta.

FORTRAN

FORmal TRAsh Notation. Fult ord. Skrivs ofta ”F-N”.

Egentligen ett programspråk från 1950-talet, FORmula TRANslation, ursprungligen avsett för beräkningar inom till exempel fysik. Lever kvar framförallt i superdatorvärlden. Saknade i äldre versioner förmåga till rekursion och överhuvudtaget strukturell programmering. Ogillas ofta av hackers, kanske framför allt eftersom så mycket Fortran-kod är skriven av icke-hackers.

fiskmås

Namn på tecknen { och } (vänster respektive höger fiskmås). Även kallade måsvingar.

flämt

Utrop vid förvåning eller förtjusning, troligen inspirerat av MUD.

foo

Den kanoniska metasyntaktiska variabeln. Används också till slaskvariabel, temporärfiler, och allt annat.

andra liknande uttryck är bar, baz, zoo, foobar, kaka, allan, hatmax och hasmax.

”Allan tar kakan”, vanlig nonsensmening från ELVIRA-miljön.

”Antag att vi har två rutiner, låt oss kalla dem foo och bar. om nu foo anropar bar...”

Kommer möjligen från amerikanska akronymen FUBAR, (Fucked Up Beyond All Recognition, från andra världskriget) och Robert Crumbs undergroundserie ”FOO” från 1958. En annan kandidat som då skulle vara före Crumb är Bill Hollmans serie ”Smokey Stover” på 40-talet som också gett upphov till uttrycken ”26-nix-nix” och ”Notary Sojac”. ”He used to put the word foo onto all improbable places in his panels for 'Smokey Stover',” skriver Harry Warner jr i All Our Yesterdays (sid 44).

Ordet ”Foo” har länge varit i bruk inom Science Fiction-fandom, och upptogs en gång i en skämtreligion som kallades FooFooism. (Warners bok är en historik över amerikansk sf-fandom. Utgavs av Advent: Publisher, Chicago 1969.)

Släktingar till FUBAR är också t.ex. SNAFU (Situation Normal - All Fucked Up) och TARFU (Things Are Really Fucked Up), FUBB (Fucked Up Beyond Belief), FUMTTU (Fucked Up More Than Usual), JANFU (Joint Army-Navy Fuck Up), SAPFU (Surpassing All Previous Fuck Ups) och SUSFU (Situation Unchanged; Still Fucked Up). Uttrycket baz sägs komma från den tecknade serien Pogo av Walt Kelly vilkas starkaste uttryck var ”baz faz”.

frobyt

FROM BY TO (WHILE DO OD)-djur. Ett av de tre dator djuren frobyts, buggar och gremlins.

Fuck me harder

Brukar skrikas om datorn verkligen jävlas med en.

furk-bee

Så uttalas FIRQB, en minnesarea på en DEC PDP-11, där man lägger sina parametrar när man anropar RISTES.

fult

Används om ett program som gör något på ett (inte nödvändigtvis intelligent men) oväntat eller kraftfullt sätt. Kallas även att smartkoda, motsats till att rakkoda som tar hand om saker på enklast sett med hjälp av ren, rå datorkraft.

fånklicka

hoppa från länk till länk utan bestämt mål på världsvida väven.

fårtran

1. Annan populär beteckning på känt programspråk, se FORTRAN. 2. Fettmassa som utvinnes ur bräkande lurviga djur.

förstå

1. Om program, kunna bearbeta data givna på ett visst format, precis som en människa förstår olika språk. 2. Utrop av frustration till oförstående data.

Bokstaven G

gamer

Uttryck från demovärlden. En lamer som ständigt går runt och tigger spel av folk (gamar spel). Uttrycket är en sammanslagning av orden ”game”, ”gam” och ”lamer”.

gang bang

[Från porrindustrin.] Flera hackers som hackar på samma program samtidigt.

garb

[Från Lisp-världen.] Betecknade från början orefererade data, som då och då måste städas bort ur systemet för att inte ta onödig plats. Processen kallas ”Garbage Collect” (förkortas GC). Garb används om saker och ting som ligger och skräpar. Att garba är att städa bort garb. Även namnet på klubbtidningen för datorföreningen Lysator..

”Värma upp GC”, FOA-uttryck för att generera mycket garbage.

gatväg

Skämtsam översättning av engelskans ”gateway”, en förbindelselänk i ett datornät.

gazonk

1. Gammalt standardlösenord på LiU. 2. Metavariabel i linköpingskulturen. 3. Alias för Sten-Åke Lindell, DVL 81 vid Uppsala Universitet.

Ursprunget är antagligen att defaultfilnamnet i en nystartad uremacs var ”GAZONK.DEL”.

GEB

Förkortning för Gödel, Escher, Bach: Ett Evigt Gyllene Band (Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid), Brombergs 1985, titeln på en bok av Douglas R. Hofstadter. Boken handlar om en massa olika saker, centrerat kring Gödels sats och AI. Den har blivit något av en kultbok bland hackers. Rekommenderas!

gifflar

Pluralis av GIF (Graphics Interchange Format, ett populärt bildformat). En GIF, flera GIFflar. Numera sällan använt av hackers eftersom företaget Unisys i sin ondska beslutade att stämma alla som använde den komprimeringsmetod som användes i GIF. Använd i stället gärna PNG (Portable Network Graphics).

gladman

Teckenkombinationen ”:-)” eller liknande, som ser ut som ett leende ansikte och indikerar ironi eller skämtlynne; engelskans smiley. Observera att även :-( kallas gladman, fast den är sorgsen.

goon symbol

Semikolon i programspråket ALGOL 68. Uttalas ”go on”.

gremlin

1. Mytologiskt väsen, som förorsakade oförklarliga störningar i elektroniken i RAFs radarsystem under andra världskriget 2. En SEMA i ALGOL 68. När man gör UP gremlins, kan det börja hända konstiga saker, särskilt med filer. Men det är faktiskt the gremlins som ser till att programmet fungerar ungefär som i RR, trots värddatorns ogästvänliga operativsystem. 3. Person, som har samma effekt på operativsystem, som en riktig gremlin.

gröna faran

Facit 4431-terminal med grön bildskärm, förr mycket vanlig vid LiU, senare mycket vanlig hos Lysator och hos en del lysiter.

Bokstaven H

hack

1. Ett snabbt jobb som fixar något, men inte mer. 2. Resultatet av 1. 3. Snyggt hack: En listig lösning.

Se till exempel Stephen Levys Hackers: Heroes of the Computer Revolution för mer om betydelsen av ”hack” och ”hacker”.

Nämnas kan också att en sämre författare länge kallats en ”hack” eller ”hackwriter”. ”He's a real hack!”, betyder ungefär att han är en som skriver vilket skräp som helst för brödfödan. ”Hack” var också på 30-talet New York-slang för en taxi. Enligt Oxford English Dictionary är ”hack” också att ”rida barbacka”, något som är ganska passande.

hacka

Att programmera. ”Vad gör du?” –”Jag hackar AMIS”.

hacka sönder

Att göra en massa oförsiktiga ändringar så att resultatet blir oanvändbart. Även att modifiera.

hacker

1. En person som är skicklig i programmering och framför allt avlusning av sina egna och andras program. Beteckningen kommer från att han kan ”yxa till” program väldigt snabbt. Ej att förväxlas med cracker. 2. (Vanligt `missförstånd'.) En person som tar sig in i datorsystem, se cracker .

hackermoot

Synonym till copy party men termen har inte fått samma genomslag.

hackerwasser

Coca Cola.

hackintosh

En Apple Macintosh-klon inbyggd i Apple II-låda, exempelvis det hembygge Johan Ringström donerat till Lysator. Orsaken att den finns med i denna lista är alltså att detta också används generellt för alla ombyggda mackor.

hackiska

Hackerslang. Kan också kallas hackeriska, på engelska ”hackerish”. Kallas ibland för ”jargongen”, fast det strikt talat inte är fråga om jargong längre, utan slang.

hackmatic

En modifierad terminal av typ Datamedia Elite 1521, så att TAPE-tangenten längst ned till vänster. på tangentbordet (under Ctrl) fungerar som META-tangent. (Det vill säga att den sätter 8:e biten i tecken som sänds). Denna feature är mycket bra att ha då man kör bland annat AMIS, som för övrigt. av hystoriska skäl har kommandot ”M-X Hackmatic terminal” för att slå på tolkning av META-kommandon.

hackvärde

Anledningen till att göra något till synes meningslöst, bara för att resultatet är en snygg hack. Till exempel är kommandot ”M-X Phase of the moon” i AMIS eller kommandot ”(Vad är) månens fas” i LysKOM:s TTY-klient inlagt enbart för sitt höga hackvärde.

hallå!

Vanligt utrop av hackers då systemet är trögt, det vill säga då svarstiderna är långa.

hat!

rytande när saker skrynklar sig alldeles ovanligt mycket. Ryts vid AIDA vid de mest oväntade situationer... Även GRR har förekommit.

hän

Även stavat ”hen” eller ”h?”. Han/hon. Könsneutralt pronomen, troligen inlånat från finskan.

HB

Flippra ur, gå i ett obestämt sömntillstånd. Tappa intresset för något. Exempelvis ”Gå i HB”, ”Hibernera”.

historiska skäl

Vanligt uttryck för att förklara varför till exempel saker har så konstiga namn (till exempel CAR och CDR i Lisp: Contents of Address Register respektive Contents of Decrement Register, namn på halvord i en gammal IBM-dator), eller varför saker beter sig så kostigt. Se även hysteriska skäl.

hJon

Ett nedsättande uttryck om vissa personer som förpestar folks tillvaro inom BBSande och KOM-system. Skrivs av historiska skäl som ”hJon”.

hjärndöd

Ett uttryck som används i negativ betydelse, mestadels om program. ”Det här programmet har ett hjärndött I/O-paket!” Används vanligen inte om personer.

humla, I min humlas opinion

Skämtsam ljudhärmande översättning av engelskans ”in my humble opinion”, enligt min ödmjuka åsikt, enligt min ringa mening.

Har blivit allt mer frikopplat från originaluttrycket så att man nu kan säga ”min humla håller inte med din” och liknande.

hysteriska skäl

Rolig omskrivning av historiska skäl.

hård boot

när maskinen har core'at så grovt att man inte ens kan CADa den, då är det dags för hård boot. Detta involverar oftast att Bita av sladden, eller att trycka på ANY-tangenten.

hårig

onödigt invecklad, obegriplig. ”Kommandona till CHANGE är otroligt håriga!”

händ!

[AIDA, Uppsala] Används när det går klister i maskinen, det vill säga när datorn är så nedlastad att man undrar om den hade dött eller fortfarande tuffade på. Likartat med hallå!.

hänga sig

Råka in i ett tillstånd där inget händer, om program och maskiner.

Bokstaven I

imponans

Egenskapen hos saker att imponera, genom sin tekniska sofistikering, hi-tech finish, et cetera. ”Din nya Cray 2 har en otroligt hög imponans!”

imponanskvot

Förhållandet mellan imponans och någon annan parameter, till exempel ålder, antal radiorör, vikt, storlek, och dylikt. E-sektionen på LTH (Lunds Tekniska Högskola) hade en gång en lång, invecklad formel för hur imponanskvoten för ett elektronikhembygge beräknas ur antalet lysdioder, transistorer, integrerade kretsar, rör, motorer och övriga rörliga delar, motstånd med mera.

imponansvärde

Se IMPONANS.

imponatorpanel

Panel med en stor mängd lampor och knappar. Lamporna (som helst ska vara i olika färger) ska blinka i obegripliga mönster och på något obskyrt sätt avspegla tillståndet inuti burken. Förekommer ofta på gamla sortens stordatorer, t.ex. IBM 360, DEC-10, UNIVAC 1108 etc. (Nutida moderna datorer är tråkiga i jämförelse, bara stora stumma skåp.)

indian

Antyder vilken bit i ett ord som är mest signifikant, stor indian eller liten indian. big eller little endian. [MC: Något om hur PDP-11 lagrade 32-bittars tal? Som 1342, väl? Vad skall man kalla en sådan indian?]

interrupt

Ett avbrott mitt i något annat, varefter man påbörjar något nytt (tillfälligt) för att sedan återgå till orginaluppgiften. Kan till exempel vara ett tillfälligt byte av samtalsämne. Se CDR och poppa.

interrupta

[Tillfälligt] påkalla någons uppmärksamhet. En request för någon att stacka.

intro

Liten demo. Ett program som liknar en demo men som är till för att presentera vad nu ska presenteras.

invändare

Den sorts individer som använder Mechslide m.m. I stort sett synonymt med luser, men oftast har invändare bitonen av att de har haft mage att klaga...

IRQ

[I-ärr-ku] Står för Interrupt Request. Ropas av nån som vill skjuta in nåt mitt i ett samtal som inte är det aktuella samtalsämnet. Se interrupt, pusha och poppa.

Bokstaven J

Jag ska bara

Vanligt utrop då en hacker blir avbruten av ett gäng andra hackers på väg att gå och äta. Det är inte så lätt att bara avbryta mitt i ett jättehack.

Jan-Erik Kadd

Svensk benämning på programsystemet `Generic CAD'.

joina

Det hårda arbete som krävs att fixa ihop två programs olika sås som två olika programmerare ändrat i olika ändar av den: ”Nu har jag kastat upp ny sås på KT till modemburken. Du får kolla om Staffan ändrat nåt i den såsen ni har, och joina dem i så fall”.

jojo-mod

Beskriver det tillstånd hos datorer, där de har en tendens att dyka alldeles för ofta. Även jojoläge.

Jolt

Varumärke. Koffeinrik hackercola. Viktigt. Riktiga Hackers får programmerarpris av Jolt.

JSYS

[Ursprungligen beteckningen på ett operativsystemanrop i Twenex, Jump to SYStem.] ”Dra en JSYS”: Gå och handla ut på Systembolaget, även känt som SYS:.

julfest

30:e oktober, då hackers firar jul, eftersom OCT 31 == DEC 25. Utom medlemmar i datorföreningen Ctrl-C, som även firar jul i februari av outgrundliga skäl, men de har alltid varit lite märkliga. Se även AFDD.

junk

Odefinierbar hårdvara, vanligtvis oanvändbar. Foo med avseende på hårdvara. Se även bojsänke.

jyckenät

En alternativ, och något nedsättande, benämning på hobbynätverket Fidonet eller ett nätverk baserat på samma teknik. Kallas även Fight 'o net, på grund av de många stora policy-striderna.

Bokstaven K

katten Pejst

[KPJ, kpj@sics.se, 80-talet] Rolig omskrivning av cut & paste.

K & R

Kerninghan, Brian W. & Ritchie, Dennis M: The C Programming Language.

kallkompis

Calcomp digitizers, ofta menande en 2500 dig.

kanna

Annat ord för integrerad krets. ”Det går åt cirka 20 kannor för att bygga det där minneskortet.”

kanelbulle

1. Benämning på tecknet @ (se Namn på tecken). 2. Benämning på elektronisk post i allmänhet. Kommer sig av att adresser enligt RFC 822 som används på Internet anges enligt formen `jag@min.egna.dator'. Används i termer som ”Skicka en kanelbulle.” eller ”Skicka på en kanelbulle.”.

kanonisk

Normaltillstånd, vanligt beteende, det vanliga sättet att göra något. ”Det kanoniska sättet att knäcka ett godtyckligt program är att slå vilt på tangentbordet i tjugo minuter”. (Denna metod är även känd på Stacken som ”Mathiasmetoden”).

kapsyl

Integrerad krets, kapsel.

kasta upp

Skicka upp sås eller andra filer till en server.

kerwham!

Onomatopoetiskt ord ofta beskrivande en krasch.

klingon

Obehaglig person som tror sig vara hacker men i själva verket är en moby luser. Mycket irriterande sak. Den ursprungliga klingonen var Yngve Bohlin, DVL 81 men när JARGON.SWE uppdaterades med upsaliensiska ord, så ville författarna ifråga inte nämna namnet på den som kallades klingon, finkänsliga som de var. :-) Namnet hittades på av Sten-Åke Lindell (GAZONK). Ursprungligen Fienden i TV-serien Star Trek.

kläggboll

En liten kaka av kokosflarn och kakao, även känd som negerboll.

kläggig

Om programmering, ormbo. Vidrig kod. Värre än hårig.

KM

Guden över alla Stockholms modemare. För exaktare info rekomenderas KMs Goda Bok som bör finnas på alla baser med klass. Se även Ezen.

Not från Jan Mickelin, `mjau@mbox300.swipnet.se' historisk och förklarande not:

Våren 1982 tog jag hand om två kolsvarta kattungar. Den ena döpte jag naturligtvis till Snövit och den andra till Reservprovianten. Snövit lämnades så småningom bort till en annan familj, varefter jag och Reservprovianten blev ensamma kvar att ligga i soffan och lösa världsproblemen. Emellertid var namnet lite i längsta laget, så jag och de flesta andra tilltalade honom bara med ”Katten”. Efter ett år var det dags att åka till veterinären. I samband med kastrering och vaccinering ville de ha lite uppgifter för att utfärda vederbörligt certifikat. Jag drog mig lite för att låta dem skriva ”Reservprovianten” i papprena, så jag förklarade att han tilltalades ”Katten”.

-Katten??? Vi kan väl inte skriva enbart ”katten”???
-Suck... Skriv ”Katten Mickelin” då...
Certifikatet blev en prydnad för väggen: ”K. Mickelin har denna dag kastrerats och vaccinerats mot kattpest”... Hoppas att jag inte har någon morbror Kalle eller så i släkten...
Nu hade således katten fått papper på sin identitet. Emellertid var det lika jobbigt att säga ”Katten Mickelin” som ”Reservprovianten”, så det enda vettiga i situationen var att börja köra med förkortningen ”KM”. Och så fick det förbli.
Och väl är väl det, för hur skulle det sett ut om de KM-trogna satt och mässade ”Hell Reservprovianten” på sina sammankomster? Sedan gick det raskt undan: KM blev skyddshelgon för en datortidning (figurerade i redaktionsrutan i de första numrena av Datormagazin), vidare utsåg en stor del av Stockholms modemare honom till sin andlige ledare, 1985 gav han sig in i politiken och gav ett tecken som tolkades att han ville att hans tillbedjare skulle bilda Ezenhemmer Plastpåsar och Barnuppfostringsredskapspartiet (starten i valet 1985 var trög, men det blev en hel del röster i 1991 års riksdagsval) och mycket, mycket annat som varje rättrogen bör känna till.
I övrigt hänvisas till KM's Goda Bok, en sammanställnig av Tobias Hellsten över de öden, vittnesmål och profetior KM-trogna fått uppleva under årens lopp. Finns för download i de flesta baser som står under KMs beskydd.

knattra

Programmera, eller på annat sätt trycka på datorns tangenter. Se också smeka

KOM

[Förklara vad KOM är, hänvisa till KOM-samlingen...]

kompatibel

Ett konferenssystem som efterliknar KOM i ”look and feel”, det är KOMpatibelt med KOM. Motsatsen är ett menyklägg.

komplicera

Roligt omskrivning för att ”kompilera”.

kragg

Kraftaggregat, eller som de mondäna brukar säga, nätdel. Få Riktiga Hackers skulle gå frivilligt till en ÅF för att köpa ett nytt KRAGG. Riktiga Hackers bygger sina egna, eller lagar sina trasiga KRAGG istället för att slösa pengar på något sådant. Detta är en av förklaringarna till att det finns så få Riktiga Hackers idag, eftersom det knappast är tillrådigt att mecka KRAGG efter 35 timmars hackande. För att överleva krävs stora mängder JOLT, en del tålamod och något som Riktiga Hackers sällan använder sig av, nämligen en stor portion TUR.

krasch

Händelse att program eller utrustning slutar fungera.

krascha

1. Åstadkomma krasch: jag råkade krascha ditt program. 2. råka ut för krasch: programmet kraschade.

kvadd

Se Autokvadd.

kycklinghuvud

Benämning på Commodores logotyp som har en viss likhet med ett kycklinghuvud: ”C=”.

kärra

Se burk.

Bokstaven L

label

Etikett på en person, inte sällan elak sådan.

lamer

Uttryck från demovärlden. En person som tror sig kunna allt och vara bäst på allt men som i själva verket inte klarar av att göra någonting. Väldigt ofta används ordet av personer som själva är det. jämför klingon .

lepra

Det ”femte hjulet”. När någon inte får plats i gemenskapen till exempel femte man vid fyrmansbordet på en resturang.

lina

Benämning på en telefonledning, jämför snöre.

lisp

1. Ett populärt och trevligt programspråk. 2. Förkortning för Lots of Infernal Stupid Parentheses. Mer seriöst är det fråga om en familj av programspråk. LANG-LIST säger:

LISP - LISt Processing. John McCarthy et al, MIT late 50's. Symbolic functional recursive language based on lambda-calculus, used especially for AI and symbolic math. Many dialects. Atoms and lists. Dynamic scope. Both programs and data are represented as list structures.

LLL

Förkortning för Lage, Lave och Laila (se Datornamn), Lysators tre första Sun-datorer (Sun 3/50). Trots att Lysator med tiden blev överhopat med Sun-datorer kvarstod LLL som en beteckning för Lysators Sun-nätverk även fast de tre ursprungliga maskinerna sedan länge gått i pension: ”Funkar gcc-47.11 på LLL?”

luring

Tankefälla.

lus

Samma sak som en bugg. (Nära ordagrann översättning.)

luser

Användare. Uttalas misstänkt likt ”loser”.

luser mode

[Beskriva luserläge.]

LYS-16

Beteckning på 16-bit datorbyggsats framtagen av datorföreningen Lysator. Datorn är konstruerad med ”bit-slice” teknik.

läcka

Egenskap hos ett program som allokerar resurser (till exempel minne) men inte återlämnar dem efter användning. Detta leder till att resursen så småningom tar slut, varvid programmet kraschar.

Bokstaven M

mabovändning

Att byta åsikt utan att erkänna eller ens låtsas om att man har gjort det. Antagligen uppkallat efter Roland Mabo.

mackan

Annat namn på Apple Macintosh. Kallas även ”Mac:en”, ”Hackintosh”. ”En Mac”, liktydigt med en Macintosh. Datorer från Apple datas nästan aldrig av Riktiga Hackers, om de inte heter Apple II.

MAD

1. Förkortning för Malmö Amatör Datorister. 2. Förkortning för MötesADministratör, något som förekommer i vissa KOMpatibla system.

magi

Något komplicerat, svårförklarat. Vanligt förekommande i hackervärlden, som är starkt berönde av magi.

magiskt

Något obegripligt eller som tar en timme att förklara och därför viftas bort. ”Det där är magiskt (så det orkar jag inte förklara nu)”.

Magnus Frisk

Ett modemarbegrepp. ”En Magnus Frisk” betecknar ett inlägg utan vare sig text eller ärende. Ex: ”Aj fan, nu skrev jag visst en Magnus Frisk bäst att jag raderar den omedelbart!”.

main lupe

Klassisk felstavning av ”Main Loop”, finns numera i alla högklassiga systemprogram på bland annat ELVIRA.

makrougnen

En Philips industriell mikrovågsugn av tidig modell som fanns i Lysators tidiga lokal PUL17, inköpt billigt på försvarets överskottslager. Det krävdes fyra personer för att lyfta upp den på det kylskåp där den stod. Inuti var den lika liten som modernare ugnar. Det gick inte att ansluta makrougnen till samma fas som datorer i PUL17, för den sänkte spänningen när den gick igång.

Det kan nämnas att flera av de terminaler av typen gröna faran som stod i PUL17 i närheten av makron när den gick igång fick nippran. Det gick också bra att värma händerna genom att hålla upp dem framför luckan medan ugnen var igång. Det är ett under att lysiterna som var i närheten fortfarande är vid liv.

manul

Annat ord för manual, det vill säga handbok.

manöverpult

Console.

massera

Behandla data, filtrera.

Mathiasmetoden

Effektiv metod för felsökning av program. Tillgår så att man lägger handflatorna på tangentbordet och sedan hamrar vilt i 20 minuter. Om programmet fortfarade lever, är det idiotsäkert. (Uppkallat efter Mathias Båge, den enda hacker som kan knappra i bolero-takt på ett tangentbord). Kallas även för armbågstestet, eftersom det kan utföras genom att lägga armbågen på tangentbordet.

-max

tillägg till utrop för att understryka, till exempel hatmax!

menyklägg

Benämning på icke-KOMpatibelt BBS-system.

Messy-DOS

Microsofts MS-DOS. Även kallat MES-DOS.

meta

Ursprungligen ett tecken med 8:e biten satt Används ofta (i likhet med CTRL-tecken) som kommando till olika program, se HACKMATIC. Kan ofta emuleras med ett tryck på ESC-knappen.

minus ett

Universal default enligt TOPS-20 terminologi. Användes som svar på frågor av typen: 'Var ska vi äta i dag då?'. -1 svaret på svaret -1 betyder 'Nej, inte nu igen!'. (Vid ett par sällsynta tillfällen då denna terminologi drivits till sin spets, har det hänt att fäljande dialog utväxlats: Hacker A: ”Minus ett?” Hacker B: ”Minus ett?” Hacker C: ”Minus ett!” –översatt: ”Var ska vi äta idag, då?” ”Restaurang China Garden?” ”Nej, inte nu igen!”)

mikroprofessor

Rolig omskrivning av ”mikroprocessor”.

MIPS

1. Million Instructions Per Second. 2. Förkortning för ”Meningslös Information från Påstridiga Säljare”.

misär

Beklaga (eventuellt i ironisk bemärkelse). Exempelvis: Det är misär när diskpacken krashar.

mit schnelle

Utrop för att understryka brådska. ”Jag behöver den nya versionen av operativsystemet mit schnelle!!!”

mjäk

Metauttryck som används främst vid NADJA. Betyder inte.

mjäkvara

1. Mikrokod. 2. Firmware (”styvvara”).

mosa

tryck, ös, drag, se även pusha: ”Är det någe mosa i en twin-peaks burk?” (Se även twin peaks)

måne

En himlakropp som har stor betydelse för hackers.

månens fas

En slumpmässig parameter, som man inte kan utpeka. Exempel: ”Detta fel uppstår bara udda torsdagar vid fullmåne”. ”Om det där fungerar, beror det på att man har FOO-switchen satt, de senaste tio kommandona och på månens fas.”

måsvinge

Detsamma som fiskmås.

mösslås

Rolig översättning av ”Caps Lock”.

Bokstaven N

N

Ett godtyckligt (stort) tal. ”Det finns n buggar i det där BASIC-programmet!” ”För n:te och sista gången: ...”

nalle-klappa

Mycket långsökt quadrupel-omskrivning av muspekare. Muspekare -> Pusmekare -> Puh-Smekare -> Nalle-Klappa.

Namn på variabler

Allan Stacken BAR Internationellt FOO Internationellt GAZONK Tidigare standard för lösenord vid LiTH GURKA Lysator GURKMIX Lysator GURKSALLAD Lysator KAKA Stacken PEPSI Lysator

ALLAN och KAKA kan kombineras, som i ”Allan tar kaka” eller ”Allans kakburk” (även namnet på ett KOMpatibelt BBS-system.

[Från CD] Aba, Bepa, Cepa, Depa et cetera.

[CD] Teleledningsanka. Kanoniskt namn på funktion.

nere

Stillastående, ej i drift.

nil

[Från Lisp-världen] Nej, inte, tomt, ingenting, falskt. Motsats: T. Vanligt svar på frågor enligt ”P”-konventionen. ”Jag fattar NIL av den här håriga manulen!”

NIL Lisp

Martin ”NIL” Nilssons Implementation of Lisp (på ELVIRA), av elaka tungor kallat ”a Non-Intelligent Lisp”.

njutoptimerat

Beskrivning av något (vanligtvis program) som är bra. Uttalas oftast med inlevelse: ”njiiuuutoptimerat!”

njuth

Nåt man gör när det fungerar.

normalstig

Default path, connected directory.

no-op

Betecknar något som inte gör något. Härstammar från maskininstruktioner som brukar kallas ”NOP”, och som bara hoppar fram till nästa. ”Den här tomma Coca-Cola burken är en no-op!”

NUCCC

Nordic University Computer Clubs' Conference, årligen återkommande träff i mitten av juni.

När är du klar

Vanligen ironiskt menad fråga när någon kommit med ett kul, men icke-trivialt, hackförslag. Förkortas ibland i skrift till ”NÄDK?”.

Nätskräp

Nedsättande eller bara skämtsam beteckning på WWW-klienten Netscape. Ibland även Netrape.

nätvärk

1. Illamående pga illa fungerande datanät, av nätverk. 2. Illa fungerande datanät. 3. Skämtsam stavning av nätverk.

Bokstaven O

oxe

Se dialogoxe.

Bokstaven P

-P

”P”-konventionen. Man ställer en fråga genom att lägga till ett ”-P” efteråt. Besvaras med T (ja) eller NIL (nej). Kommer från Lisp-världen. Exempel:

”MATP?” betyder ”Ska du med och äta?”.

”HEMMAP?” betyder ”Sitter du och kör hemifrån?”.

pecemist

Persondator kompatibel med IBM PC.

pessimal

Skämtsam motsats till optimal.

pekare

Vill man veta var något ligger eller hur man kontaktar dom ber man om en pekare dit, till exempel:. ”Har du en pekare till ett företag som säljer sibbar?”. Not för icke-programmerare: En pekare är något som innehåller adressen till något.

permafrost

Elektorstatiska urladdningar. Lustiga fenomen som uppstår på en bildskärm (speciellt Elite terminaler), vid elektrostatiska urladdningar.

peronist

Anhängare av peronism, en vid vissa datorsystem utbredd ideologi som är hämmande för hackers. kan även stavas päronism. har inget med frukt eller Argentina att göra. (Uttrycket används bara vid Aida). Ursprungligen från Teknikum i Uppsala, tidigt 1970-tal. Ett tag hette systemadministratörerna Per resp. Per, alltså kollektivt ”Peronen”. Peronism var det dessa ansågs syssla med.

pilla bittar

Syssla med programmering på mycket låg nivå, en aktivitet som brukar resultera i att man sitter och räknar ut hur varenda bit i programmet används.

pizzascroll

En metod för att scrolla grafik på skärmen med bitplanpekarna. Hette ursprungligen ”Rönninge pizzakartongmetoden” Kommer från ett copy party i Rönninge där metoden förklarades med skisser ritade på en begagnad pizzakartong.

ping

1. Ett program och protokoll som frågar ”Är du där?”. 2. En person som gör samma sak, i betydelsen ”höra av sig”, ”få tag på”, till exempel ”Jag pingade dig i onsdags men ingen data kom tillbaka.” 3. Uttryck för tillstånd av lycka och/eller välbefinnande. På frågan ”Hur är läget?” kan man alltså svara ”Ping!”. Motsatsen till denna form av ping är ordet BLARGH. Självklart kan dessa båda ord böjas efter tycke och smak: ”Jag kände mig pingad men alla andra satt bara och blarghade, så jag gick hem.”.

POB

Förkortning för Processor OBject. Ett föremål som ritas på skärmen med hjälp av processorn i analogi med BOB (Blitter OBject) som ritas med blittern (kommer av BLock Image Transfer, hjälpprocessor för ritning av grafik).

pong

Svar på frågan ”Ping?” (Är du där? - Jag är här.).

poppa

Av stackoperationen POP. Återgå till en tidigare aktivitet eller samtalsämne. Motsats: pusha.

poppa upp

Att visa (ta fram på skärmen) en dialogbox.

pool

1. Slut på loop, i analogi med de nyckelord som avslutar block i ALGOL 68: do - od, case - esac, et cetera. 2. Något man simmar i.

PR7

Disable interrupt, stänga yttre avbrott, inte lyssna eller reagera på yttre signaler.

Professionella Programmerare

[CTRL-C, Lysator] Skrivs ofta med stora begynnelsebokstäver. Används ironiskt för sådana som får betalt för att göra ett undermåligt jobb.

En anonym Ctrl-C:are förklarade för nollorna under en presentation av de båda datorföreningarna vid LiU att Ctrl-C minsann, med hänvisning till konferensprogramvaran NOTES i jämförelse med Lysators LysKOM, till skillnad från Lysator, körde program skrivna av just Professionella Programmerare. Den stackars C-c:aren blev senare mycket tråkad för detta.

Om du tror att det Lotus Notes som avses ovan behöver du skaffa dig en Riktig Dator.

programätaren

Ett litet djur som kryper omkring och avlägsnar alla program (speciellt källkod), som inte används på länge eller sparats på arkivmedium. Programätarens färg är grön. Den lilla gröna programätaren har varit framme igen. Under Twenex finns det en ”officiell” liten grön programätare, som kallar sig Reaper. Den sparar programmen på magnetband, som det tar dagar att få tillbaka från.

programröta

Hypotetisk sjukdom som drabbar program som sällan eller aldrig används, och därför blir inkompatibla med nyare versioner av systemprogramvara. Kallas även ”bitsönderfall”, (bit decay). Se även bitröta.

pug

En trevlig eller nyttig bug. Kallas också feature.

PUL

Vid LiU: terminalsal, av programutvecklingslaboratorium. Vid Institutionen för datavetenskap (IDA) och datorcentralen (LIDAC, numera UNIT) fanns flera numrerade PUL. PUL 17 var namnet på Lysators ökända källarlokal som användes 1987–1992, se även sandfiltret.

pullie

En rullgardinsmeny: ”Man kanske skulle smeka in KT på en pullie?”

pult

1. Enkhram Pult, en halvorchisk stridsman i D&D-kampanjen Femur i Uppsala. Enkhram Pult ansåg sig vara bäst, störst och vackrast. Enkhram Pult var ”Pult, Guden!”, helt enkelt. Enkhram Pult sköttes av ORC. ”Femur” betyder för övrigt ”lårben” på latin. 2. Pult Guden, lokal gud vid AIDA. 3. Beteckning på person med stor makt över ett datorsystem. Se wizard.

pulta

1. Aktivera sina privilegier. 2. Av misstag göra något katastrofalt. 3. Göra något som bara en pult kan, till exempel flytta filer till någon systemarea.

pusha

1. Av PUSH (Stackoperation). Att avbryta något (till exempel ett samtalsämne) för att senare återgå till det. ”Kan du inte pusha det där och följa med och äta?” Se även poppa. 2. Drag, ös: ”Är det nån pusha i en sol?”

pusmekare

[Puh-smekare]. Skämtsam omskrivning av muspekare. Se också nalle-klappa.

Pyttemjuk

Svensk, skämtsam översättninging av namnet på datorföretaget Microsoft.

på rot

Genast. Även uttrycket ”på rotmos” förekommer.

pää-zää

Hatbenämning på PC.

pölen

Atlanten, främst i Internetsammanhang ”ftp:aa en gig över pölen”.

Bokstaven R

rakkoda

Att programmera på enklast möjliga sätt genom att använda rå datorkraft. Motsatsen till smartkoda, se även fult.

random

Slumpmässig.

randompoka

Testa monitorns integritet (testa monitorns MTBF). [Förklara ”monitor” för de yngre läsarna?]

rekursion

Se rekursion.

rekommenderas av fackman

Åtgärd som rekommenderas av fackman (hacker).

ribba

Nåt man får när programmet fungerar: ”Fy sjutton vilken ribba! KT susar!”

Riktig Dator

En dator en hacker hackar på till skillnad från vad en användare har hemma.

RISTES

Operativsystem till minidatorn PDP-11. Det heter egentligen RSTS/E, men det är så svårt att säga.

RKM

”Amiga ROM Kernal Manual”. En bibel för programmerare av Commodore Amiga.

rogerfälla

Tankefälla, som uppkommer vid försök att täppa till lucka, och som 1. inte täpper till denna helt, eller 2. öppnar nya möjligheter för en cracker.

Uppkallat efter en före detta systemansvarig på ELVIRA.

RR

Vanligt namn på Revised Report on the Algorithmic Language ALGOL 68.

RTFM

Read The Friendly/Fucking Manual. Används när man berättar om hur någon klantat till det för att hän inte visste hur ett program fungerade, eller ens brydde sig om att ta reda på det.

rycka

Används ofta i samband med snöre. ”Rycka i snöret” innebär att sända logiska signaler på ledningen, vanligtvis logisk etta.

Rydnet eller Rydnät

Fantasiprojekt om att installera ett datanät i studentbostadsområdet Ryd vid LiU. Under hösten 1992 började projektet förverkligas efter stora ansträngningar av bland andra Magnus Redin och Kjell ”kjell-e” Enblom. Kjell-e loggar i oktober samma år för första gången in på en dator, Lars Aronssons Liv, över Rydnet från sin egen dator, Tekla.

rymdkrog

Mellanslagstangent, skämtsam översättning av engelskans ”space bar”.

rymdretur

Trycka mellanslag och sedan retur (förekom i KOM).

Något som är o format ej avsett för människor. ”Skicka mail med rå SMTP”.

råtta

Mus. Även ”rådis”: ”Smeker man med råttan så susar det men smeker man med diggen så blir det coffee wood av alla skrålplankor!”

Bokstaven S

sandlådan

Se sandfiltret.

sandfiltret

En del av Lysators lokal PUL 17 som var byggd ovanpå ett luftfilter till ett skyddsrum. Höjden mellan golv och tak var cirka 120 centimeter, men det var inte lågt i tak, utan högt i golv. Utrymmet var inrett med soffa, kylskåp, stolar, bord och terminaler.

Det höga golvet gjorde också att lysrörsarmaturen hade blodiga hörn.

SASYNE

Mnemo för syntax error på RSTS/E, identiskt med ”så synd!” (Se så synd).

SBS

Förkortning för ”Skit Bakom Spakarna”. Avser att ett fel inte beror på systemet, utan på användaren.

sexigt

Ett program som är snyggt, vackert, genomarbetat, snabbt, användarvänligt eller liknande. Gärna med extra finesser.

sexiga detaljer

Se snuskiga detaljer.

SH

Shit Happens. Bra uttryck för oförklarliga fenomen.

SICP

[sick-pee] Hal Abelson, Gerald Sussman och Julie Sussman: Structure and Interpretation of Computer Programs. Också känd som ”Wizard Book”.

sjutton-spel

När du försöker få in fler saker än vad det finns plats för. Vanligen använt om att försöka få in 17 kubikmeter gamla datorer i ett 16 kubikmeter stort lager. Ordet kommer från Datorföreningen Stacken, som är experter på den sortens spel.

självraderande

Har ingenting med att radera filer att göra. En mycket mycket långsökt omskrivning av ”självklart” (med omväg via engelska språket): Självklart -> Self-clear -> Självraderande

skrika

Att skriva något med enbart stora bokstäver.

skrynk

[skrynk!, skrynkla (SIG) etc] Gå sönder på ett spektakulärt sätt, framförallt mjukvara.

skrynkel

Händelsen att papper fastnar i en skrivare eller kopiator.

skrålbräda

[även skrålplanka) Intern benämning på EMT på en scrollbar (de där små tingestarna i kanten man rycker i med råttan].

skräptecken

Om man sitter uppkopplad via modem över en dålig förbindelse kommer vissa störningar att visas på skärmen i form av oönskade tecken, så kallade skräptecken.

slippa

Förlora ett program, inte få eller ha möjlighet att göra, bli av med något värdefullt. Till exempel slippa köra (ett eventuellt priviligierat) program som har fel skyddskod. Speciellt vanligt som ”Du slipper!” som svar när folk frågar hur de ska kunna göra nåt de vill göra.

slem

[slem!, slemmig etc] Nedsättande benämning på det mesta. Används vid AIDA.

slurj

Uttryck för något rysligt, oordnat, rörigt, blandat, entropiskt. ”slurj” är den svenska översättningen av ”gobble”. Ordet förekommer i Philip K. Dicks bok ”Martian Time Slide”. Bokens hjälte ser alla rubriker som vanligt, men all annan text är ersatt med slurj, slurj slurj. Slurj slurj? Slurj! ”Nej, jag orkar inte hacka KOM idag, jag var på partaj igår och känner mig rätt slurjig.” ”-Jag hörde att det finns 17 nya kommandon i JCL.” ”-Slurj!”

smak

Variant, typ, sort. ”Kommandon till AMIS kommer i två olika smaker: Ctrl-kommandon och Meta-kommandon”. Se också vanilj.

smartkoda

Att med hjälp av alla fula knep göra sitt program exempelvis litet, kort, eller snabbt (tror man!) Se även fult och rakkoda.

smeka

1. Trycka på nåt med musen: ”Smek ner den där rullgardinsmenyn.”. 2. Jobba med datorn: ”Vad gör du?” ”Jag smeker burk.”. 3. Lägga till en ändring: ”Här får du filen FOOFIX.TXT, smek in den i XYZ.C och testa.”.

smutt och smuttigt

Något som är tjusigt, trevligt eller allmänt tilltalande: ”Gud vilken smuttig funktion!” eller ”Den där VAX:en var smutt”. Det senare kan också tänkas implicera litenhet.

snuskiga detaljer

Synnerligen teknisk information. ”Ge oss alla snuskiga detaljer om den nya Alpha-processorn!”

snöre

Benämning på elektrisk förbindning, ledning. (tåt)

SO

[Från amrisk hackiska] Speciellt Omtyckt{e/a}, översättning av Significant Other. Könsneutral hänvisning till en eller flera personer i talarens eller skrivarens omgivning. Kan mycket väl vara äkta man eller hustru. SO kan också referera till `flera' personer, antingen i relationer av polyamoröst snitt eller till andra personer i ens familj, till exempel barn, men det senare är sällsynt.

Ibland skall förkortningen, berönde på kontext, uttolkas som SexObjekt.

socker

Något som visserligen är onödigt, men väldigt trevligt att ha. Exempel: Expansion av kommandon i Twenex eller moderna unixskal.

stenbrottet

CD:s utgrävning under en hörsal för att få mer lokaler. Takhöjden varierade mellan fyra meter och  0.5 meter.

syntaktiskt socker

En språklig konstruktion som man egentligen inte behöver, men som gör koden enkel, lättläst etc. ”Syntactical sugar causes cancer of the semicolon.”

SYS:

Skämtsam kortform för Systembolaget, som i enheten.

sol

1. Dator av fabrikat Sun Microsystems. 2. Himlakropp som hackers sällan ser. [3. Originaldatorn Sol?]

spark

Dator av modell Sun SPARCstation eller SUN SPARCserver.

sparkstötting

Se SPARK.

spela MB

Att spela dum. Kommer antagligen från den ökände Marcel Bos (MB), en klingon från Södertälje. MB har också identifierats med Roland Mabo.

spec

Specifikation, normativ dokumentation, uttalas spes.

sprak

Sun Sparc station. Se sol eller spark.

sprattla

Som rycka, men i avseende på att ta emot signaler. ”Nu sprattlar det äntligen i snöret!”

späka

Ösa, skyffla, t.ex späka disk, späka control-C.

stacka

Tillfälligt byta samtalsämne, samtalspartner, eller liknande, för att senare återuppta detta. Går att applicera rekursivt. Se pusha och poppa.

stafettpinne

Svenk benämning på ”token”. Ett begrepp som används inom nätverk där en stafettpinne (token) skickas runt för att signalera vem som kan sända t.ex. IBMs TokenRing (ett stafettpinnenät).

stark

Motsats till svag. En hacker är definitionsmässigt stark. Används ofta i ironiskt syfte.

störta

Samma sak som krascha.

susa

Program som (kanske oväntat) fungerar, ofta i samband med portning: ”Susar editorn?” ”Jadå, allt susar utom KT!” eller: ”Nämen! Nu susar det!”

supa bort

Slarva bort, radera av misstag, eller överkopiera med fel version av ett program eller en sås: ”Vem fan är det som har supit bort min fix i KT?”

surfa

1. Vattensport. 2. Fånklicka. Bland hackers föredras i stället benämningen fånklicka för att klicka sig från länk till länk på världsvida väven.

svag

Motsats till stark. En okunnig, oansvarig användare är definitionsmässigt svag och har extension ”.SVG”.

swapper

1. Uttryck från demovärlden. En person som sysslar med att kopiera och skicka disketter till andra swappers. Kallas ibland för mail swapper för tydlighetens skull. I och med den ökande användningen av modem har swappern i princip blivit utkonkurrerad av tradern. 2. Inom klassisk hackerdom i stället ofta en process som har som uppgift att slänga ut saker från minnet till disk på Riktiga Datorer.

svart hål

1. Något där saker bara försvinner. ”Mitt brev studsade inte, utan försvann bara i ett svart hål.” 2. Specifikt om en terminallinje som inte är kopplad någonstans. Uppträder vanligtvis i terminalväxlar, genom att man begär kontakt med en viss dator, och får en icke-existerande linje.

så synd

Ironiskt beklaga, till exempel: Så synd, du slipper (återfå ditt program). Se också SASYNE.

sås

Försvenskad benämning på källkod, ”source”. Kallas även såskod och liknande.

sänka maskinen

En person som kör något ovanligt resurskrävande program kan få höra det ovänliga tillropet: ”Måste du sänka maskinen?” Används även då maskinen dyker (se dyka) pga av någon operativsystembugg. ”Jag sänkte maskinen när jag gjorde remove på disken i stället för dismount.”

Bokstaven T

T

[Från LISP-världen] Ja, sant, rätt. Motsats till nil.

tdm

[Ska skrivas med små bokstäver.] Förkortning för ”total depravation of money”. Legendarisk hackerförening från Nynäshamn. Drev även en legendarisk BBS ett flertal år med samma namn.

teknologsäker

Sak som tål köttyxa. Funktionssäker burk, omöjlig att lura. Klarar till och med mathiasmetoden. (Det går att göra saker 1) Idiotsäkra, 2) Barnsäkra, men det går inte att göra dem teknologsäkra.)

telekräkningen

Lustig omskrivning av ”teleräkningen” som tydligt visar vilka känslor en ivrig modemare får när hän får densamma.

terminera

Avsluta, kan gälla teckensträngar som avslutas med nolltecken, kablar som avslutas med ett motstånd eller aktiviteter.

THHGTTG

Adams, Douglas: The Hitch-Hiker's Guide to the Galaxy.

tilt

Används för att beskriva något som har stoppat eller eljest är dåligt. Ordet har sitt ursprung från s.k. flipperspel, där slag eller stötar på maskinen avbryter pågående spel och tänder en skylt ”TILT” på panelen. Får man även när man slår och bankar på terminalburken för att få datorn att gå fortare.

tilt error

Helt oväntat och/eller obegripligt fel, gärna med ett felmeddelande som inte säger någonting om vad som egentligen är orsaken. Ofta orsakat av att användaren har gjort något som får helt andra effekter än han tänkt sig. Se tilt.

time out

Ingen reaktion vid interrupt (möjligen på grund av PR7).

titt som då

Titt och tätt blandat med då och då.

toota

Att starta om sin dator, barnsligt uttal av boota. Se också bita av sladden eller hård boot.

toss

[Stacken, Ctrl-C] Inget att ha. Ofta gjort med medföljande gest av att slänga något över axeln. Skrivs vanligen som *toss*.

trader

Uttryck från demovärlden. Kallas även ”modem trader” för tydlighetens skull. En person som sysslar med att ringa olika baser och tanka (huvudsakligen) piratkopior, kallade wares.

trappa

Fånga, ofta om en interrupt.

trasrutt

[Lysator] Rolig omskrivning av ”traceroute”, namnet, i många unixvarianter, på ett program för att upptäcka just trasiga nätverksruttar.

trendriktigt

Nåt som är hemskt bra, eller eventuellt hemskt dåligt, till exempel:”KT är ett trendriktigt program!”.

träsket

Namn på AutoDesk. Ursprunglig formen är Autoträsk.

tröska

1. Av engelskans ”thrash”, när en maskin är så belastad att den bara swappar i stället för att arbeta. 2. Bearbeta (stora mängder) data.

tröskverk

Gammal, seg dator, till exempel en Apollo Domain eller en 286-burk.

tuggpekare

Rolig försvenskning av engelskans ”byte pointer”.

tur

Fenomen som mondäna ofta förlitar sig på. Riktiga Hackers behöver ingen tur, eftersom deras program tveklöst går igenom samtliga kompileringar utan fel. Eller hur?

tvättmaskinsprocessor

Allmän beteckning på en 8-bitars mikroprofessor, en sån där som man bruka sätta i tvättmaskiner, brödrostar, JAS och dylika tingestar.

tweaka

Vricka till nåt så det fungerar med en ny version av nåt annat: ”Jag har ändrat foo-funktionen i KT, du får tweaka om all sås som kallar den!”.

TWENEX

[TWENty EXecutive) En skämtsam benämning på operativsystemet TOPS-20 från DEC för deras PDP-10. Observera att det inte har något att göra med TOPS-10. Att dessa operativsystem heter så lika skall skyllas på marknadsavdelningen på dåvarande DEC (senare Digital, senare en del av Compaq, numera en del av HP).

TOPS-20 kommer från TENEX (TEN EXecutive från BBN), som utvecklades på ombyggda PDP-10. TOPS-20 hade minnesmappade filer, en jobborienterad processrymd, ett filsystem med generationer och många bittar per fil och katalog och ett seperat användarskal med inbyggd completion av kommandon.

TWENIX

En 1:a-Aprilhack av pultarna (pult) på på AIDA i Uppsala (ett TWENEX-system) som fick operativsystemet att se ut som och i viss mån bete sig som Unix (ett helt annat operativsystem).

Bokstaven U

uppe

I drift, i rörelse.

utomjording

[Lysators KOM] Kvinna. Ses sällan på samma planet som en hacker.

Bokstaven V

V

Förkortning av ”version”. Till exempel ”Jag hörde att det har kommit en 8-bitars V av AMIS”.

vanilj

Något vanligt. Något som är standard, ej förbättrat av någon hacker. Ointressant. Se också smak.

verkligheten

1. Sådant som inte rör hackers. Hackers lever inte i verkligheten när de hackar. Det är sådant som rör Vanliga Människor; krig, politik och annat elände. Verkligheten skall man akta sig för. 2. Utanför universitetsvärlden.

VFSH

Vad eller Vem Fan Som Helst, kan användas som variabelnamn.

VIMS

Se VUMS.

voida

Kasta bort ett uträknat värde, coersa det till variabeltypen void.

vrål

Mycket (förstärkningsuttryck) t.ex. VRÅL.DAT = stor slaskfil, speciellt i samband med att man fiskar disk (se fiska disk).

VUMS

Skämtsamt namn för för DEC:s (numera en del av HP) operativsystem VMS, numera kän OpenVMS. Även VIMS.

vän, x är din vän

[Lysators KOM] Vanligt, och relativt vänligt, utrop till någon som söker information eller en funktion, där X till exempel kan vara lika med ett program, en sökmaskin, en manul eller källkoden för ett program.

W

warez

Uttryck från demovärlden. Betyder (oftast) piratkopierade spel. Hackers skämtar gärna med detta och de som är ute efter warez. Se till exempel arkivet på warez.hack.org.

wizard

Se överstepräst.

wheel

ÖversteprästTWENEX (se dessa ord). Efter ”WHEEL CAPABILITY” en bit i TWENEX-användares capability word som ger en möjlighet att göra allt. Unix-varianter har ärvt detta i klenare form genom att ha en tradition med en grupp vid namn ”wheel”.

Bokstaven Y

yanka

Plocka in nåt i något annat, ofta menande sås: ”Yanka in den där raden mellan rad 125 och 126”, ofta när man skall joina två såser. Men det har även en ganska allmän betydelse: ”Yanka in den där boken i hyllan”.

Bokstaven Z

Zdm

Sammandragning av Z'ha'dum.

Z'ha'dum

[Från Lysators KOM, ursprungligen antagligen från TV-serien Babylon 5] Stockholm, Sveriges huvudstad. Flitigt använt i frasen ”If you go to Za'ha'dum, you will die”, ibland förkortat ”IYGTZ, YWD”. Ibland förkortat som Zdm.

Bokstaven Å

Å

Så kan höger hakparentes eller fiskmås uttalas.

ÅAS

Förkortning för ”å andra sidan”.

ÅF

Återförsäljare. Fult ord. Riktiga hackers besöker sällan en sådan, utan bygger eget eller direktimporterar från Japan eller USA.

Bokstaven Ä

Ä

Så kan vänster hakparentes eller fiskmås uttalas.

älg

1. En Sun Sparcstation ELC. ELC har även uttytts som Extra Low Cost eller Extremely Low Cost på grund av den klena processorn. 2. (LSFF, CTRL-C, Lysator) Alien. Utomjordingar som inte (nödvändigtvis) är kvinnor. Stavas även ”älj”.

Älgönät

Svensk benämning på internetleverantören AlgoNet, numera en del av Telenordia.

äpplet

Annan beteckning på Apple II.

Bokstaven Ö

Ö

Så kan bakåtlutande snedstreck eller vertikalt streck uttalas.

örma

[Egentligen ”\rm”.] Radera ordentligt. Generaliserat från MUD-betydelsen, där kommandot rm (remove) i LPMUD tar bort en fil. När detta kommando förbjöds eller förhindrades, kunde filer fortfarande tas bort genom att sätta en bakslask (som motsvarar stora Ö i svenska ASCII, ISO 646-SE) före kommandot.

överstepräst

En hacker som är systemprogrammerare och har makt över ett större datorsystem.

Hackisk kultur

En typisk hacker

Appendix A Signifikanta datornamn

A.1 AIDA

DECSYSTEM-20 på Institutionen för ADB, Uppsala Universitet. Körde två KOM; det mer seriösa AIDAKOM och HACKOM.

A.2 CECILIA

Datasaab D-23 FCPU hos Lysator. Ett stort arbete att skriva ett operativsystem baserat på Forth vidtogs av Inge Wallin och Paul Svensson (PUL-S). Forth-systemets inre tolk kördes helt i mikrokodsminnet.

A.3 ELVIRA

Elektros PDP-11/45.

A.4 KATIA

DECsystem-10 (KA-10) hos Stacken.

A.5 KICKI

SMP-baserat DECsystem-10 (KI-10) i CCCC. Plåtbergs egen leksak.

A.6 LINUS

DECSYSTEM-20 på Linköpings Universitet. Körde KOM v6, LINUSKOM.

A.7 NADJA

NADAs DEC-2020 (KS10-processor).

A.8 nanny

Sequent Balance 8000 på Lysator med 16 parallella NS32032-processorer, körandes DYNIX. Inkluderad här för att den gett namn åt NannyMUD.

A.9 ODEN

DECsystem-10 på Stockholms datacentral QZ. Det ursprungliga KOM, QZ:s KOM, utvecklades och kördes här.

A.10 tekla

En av de första maskinerna på Rydnet. Ägdes av kjell-e.

Appendix B Uttryck i KOM

B.1 geometriskt inlägg

En text som i ett ickeproportionellt teckensnitt och utan onödiga ordmellanrum antar en geometrisk form, se även tegelsten.

B.2 inlägg

En text skriven med ett visst möte som mottagare.

B.3 ingejubileum

Ett inlägg vars nummer är delbart med hundra, efter Inge Wallin, Lysator, numera VD för Cendio Systems AB.

B.4 jubileum

Ett inlägg som råkar få ett jämnt inläggsnummer, för någon definition på jämnt..

B.5 kombatant

En debattör i ett KOM.

B.6 komma

Att köra programmet KOM eller något derivat.

B.7 kompis

Person som brukar köra KOM.

B.8 KOM-trollet

Mytisk varelse som skapar oreda i ett KOM.

B.9 möte

Konferens, samlingsplats för diskussion i ett visst ämne i ett KOM.

B.10 något annat

Undvikande svar på frågan ”Vad vill du göra?”. Fanns som kommando i KOM v6.

B.11 oläst

Egenskap hos en text i KOM.

B.12 palindrom

Ett inlägg vars nummer också kan läsas likadant baklänges.

B.13 se tiden

Ett tydligt tecken på att man läst samtliga inlägg i KOM.

B.14 slå om alla flaggor

Önskvärt kommando för den som kommit in i ett nytt KOM i torgny-mod.

B.15 tegelsten

Geometriskt inlägg med rektangulär form.

B.16 torgny-mod

[Även ”torgnyläge”]. Alla flaggor och inställningar står fel och gör därmed användarna intresserade av hur man gör för att slippa dessa misfeatures och konstiga fenomen som KOM V5 och KOM V6 har för sig när de sitter i fel läge. Uttrycket ”Torgny-mod” är uppkallad efter den ursprunglige KOM-författaren, Torgny Tholerus, och är vanligt förekommande uttryck bland hackers. Flaggorna var satta som KOM-författaren tyckte att de skulle vara.

Appendix C Uttryck i MUD

Multi User Dungeon, ett spelprogram för flera samtidiga användare, utspelas ofta i sagomiljö. Från MUD kommer inspirationen till att säga ”suck” i stället för att sucka, säga ”flämt”, ”stön”, och så vidare. Vissa speciella uttryck som uppkommit vid svenskars MUD-spelande följer.

C.1 BSX-MUD

Holländaren Bram Stolk driver på Lysators datorer världens första grafiska MUD, det körs via en klient under fönstersystemet X. Klienter finns också för Pyttemjuk Fönster och Amiga OS.

C.2 IDI

slang för idiot. Termen uppkom inom Lysators krets av wizards på NannyMUD ungefär våren 1992. Används ibland synonymt med engelska luser, se luser.

C.3 NannyMUD

Det största MUD-spel som drivs av datorföreningen Lysator. Namnet kommer av att det ursprungligen fanns på datorn nanny. Före den tiden hette det BrutalMUD och ObelMUD, efter respektive datorer.

C.4 ogräs

Det engelska ordet ”ogre” har ingen entydig svensk översättning. Det heter ömsom stygg trollkarl, jätte eller troll. En mer ljudenlig översättning som förekommer vid plural och vid tal om kollektiv är ogräs.

C.5 SvenskMUD

Linus Tolke översatte MUD till svenska och skapade en spelvärld efter svenska förutsättningar. Detta var världens första icke-engelska MUD.

C.6 teleledningsanka

Chalmerskt påhitt av okänt ursprung. Används som namn på en obefintlig funktion i CD:s nya MUDlib.

Appendix D Uttryck från Datasaab

Datasaab var ett företag i Linköping, först en del av Saab Scania, senare ett fristående halvstatligt aktiebolag, senare kallat Ericsson Information Systems, senare Nokia Data, senare ICL, senare Fujitsu. På Datasaab myntades många datatekniska begrepp, både på svenska och engelska. De är egentligen inte slang, men tas med här eftersom de inte lär tas upp någon annanstans.

D.1 ALGOL GENIUS

Algol (med) GENerellt In- och UtmatningsSystem. Programspråk baserat på Algol 60 med in- och utmatning inspirerad av COBOL. Användes både för teknisk och administrativ databehandling.

D.2 AU

Arithmetic Unit, del i FCPU.

D.3 BE

Bandenhet, databandstation.

D.4 CE

Centralenhet, CPU (och minne) i en dator.

D.5 CU

Control Unit, del i FCPU.

D.6 CUIU

Control Unit för in- och utmatning, del av CU i FCPU, uttalas kuju.

D.7 D21

Datasaab D21. En stordator från 1962, helt transistorerad, 24 bitars ordlängd, konstruerad under ledning av Viggo Wentzel.

D.8 D22

Stordator från andra hälften av 1960-talet, D21-kompatibel.

D.9 D23

FCPU-baserad stordator från tidiga 1970-talet, D22-kompatibel, ekonomisk flopp. Datorföreningen Lysator hade länge en FCPU, CECILIA.

D.10 D5

Minidator från cirka 1970, användes till in på 1980-talet i svenska sparbanker.

D.11 FCPU

Flexible CPU, mikroprogrammerad arkitektur bestående av tre sinsemellan asynkrona delar: AU, CU och FU, konstruerad under ledning av Harold W Lawson jr.

D.12 FU

Field Unit, del i FCPU, interface mellan FCPU och MSU, tillåter adressering av ord med 1 till 8 bytes längd.

D.13 KE

Kraftenhet, kraftaggregat.

D.14 manöverpanel

Konsoll.

D.15 MSU

Main Storage Unit, minne i en FCPU-baserad dator.

D.16 OCP

Operator's Control Panel, konsoll.

D.17 RL

Remsläsare.

D.18 RS

Remsstans.

D.19 SARA

Saabs räkneautomat, elektronrörsdator i ett exemplar från slutet av 1950-talet.

D.20 VLS

Variable Logic Set, påhängsmotor till FCPU.

D.21 ÄL

Ändringslista, detsamma som en field change order.

Appendix E Hackiska organisationer

E.1 Astrakan

Datorförening i Sandviken vid Högskolan Gävle-Sandviken.

E.2 Ctrl-C

Ursprunglingen maskinteknologernas dataförening vid LiU, ger ut tidningen Markören.

E.3 DASH

Datorförening vid Högskolan i Halmstad.

E.4 EMT

Ett CAD-företag där en egen hackerkultur utvecklades. Se även http://www.emt.se/.

E.5 Epsilon

Datorförening på Åsö gymnasium, Stockholm.

E.6 FUKT

Datorförening vid Högskolan Karlskrona-Ronneby.

E.7 CD

Chalmers Datorförening i Göteborg. Ger ut tidningen CD-Nytt.

E.8 INFÅ

Dataförening vid Åbo akademi, ger ut tidningen `I/O-porten'.

E.9 ISY

Officiell förkortning för Institutionen för SYstemteknik på LiU. ISY hade, och har, en hel del att göra med att datorföreningen Lysator finns. Många gamla lysiter har hamnat på ISY. ISY är av någon anledning traditionellt mer lysatorvänliga än IDA (datavetenskap) i Linköping.

E.10 LiU

Linköpings universitet.

E.11 LSFF

Linköpings Science Fiction-förening.

E.12 Lysator

Datorförening vid LiU. Systerorganisation till Stacken. Namnet kommer från LYS, som tidigare var beteckning för Linköpings Y-teknologers Sällskap. (Y=sektionen för fysik på LiU). Organisationen upplöstes när D-sektionen kom till omkring 1975. (Ett tag fanns ”Nya” och ”Gamla LYS”).

Sveriges äldsta amatördatorförening. Även namnet på en Sun 4/380 med SunOS hos Lysator. Se vidare http://www.lysator.liu.se.

LysKOM, Lysators konferensystem. Se KOM. I]M, Inlägg ]t Mig. Förtjänar eget uppslagsord. Flippade förbindelser. Förtjänar eget uppslagsord.

E.13 LTH:s datorförening

Datorförening vid Lunds tekniska högskola.

E.14 LUDD

Datorförening vid Luleå tekniska högskola.

E.15 Medio

Datorförening vid Högskolan i Östersund.

E.16 NADA

Officiell förkortning för institutionen för Numerisk Analys och DAtalogi på KTH.

E.17 OD

Oslostudentenes Dataforening. [MC: Är det vad som nu kallas PING?]

E.18 OTADATA

Dataförening vid Helsingfors Tekniska Högskola (i Otaniemi).

E.19 SAFA

Svenska algoritmforskningsarkivet. SAFA är en ideell förening för kreativt hackande, verksam i Stockholm och Uppsala. Hackademien finns beskriven på http://www.dang.se/safa/project.html där det antyds att Hackademin är ett projekt inom SAFA.

E.20 SICS

Swedish Institute of Computer Science, ett institut för grundforskning inom alla områden av datavetenskapen.

E.21 Solace

Datorförening vid Mitthögskolan i Sundsvall.

E.22 Stacken

Datorförening på KTH. Systerorganisation till Lysator.

E.23 Tietokilta

Dataförening i Tammerfors, ordet betyder Datagillet. Information finns på webben: Finska: http://www.niksula.cs.hut.fi/ tik/ Svenska: http://www.niksula.cs.hut.fi/ tik/svenska/ Engelska: http://www.niksula.cs.hut.fi/ tik/english/ TIETOKILTA TKK (Datagillet TiK) håller till i Otnäs/Otaniemi. Det är en studentförening på Tekniska högskolan i Esbo/Espoo. Allt detta utanför Helsingfors/Helsinki, i Finland.

E.24 TSDF

Teknologsektionens datorförening vid Umeå Universitet (http://www.ts.umu.se/tsdf).

E.25 Update

Uppsala Universitets datorförening.

Appendix F Stilguide för ordlistan

Förkortningar i löpande text, som till exempel ”t.ex.”, bör inte användas då läsningen då stannar upp onödigt länge. Datorförkortningar och hackiska slangförkortningar skall naturligtvis skrivas precis som de brukar skrivas.

Elektroniska postadresser och Uniform Resource Indicators/Locators bör skrivas i både läsbart och följbart format, alltså med användande av uref, om du skriver detta med TeXinfo. Notera att alla externa länkar hålls enskilt i en separat fil, hackextlin.texi, för att lättare kunna underhållas. Varje länk behöver på detta sätt bara ändras en gång, om URLen ändras.

Använd slang med måtta i beskrivningar av andra slangord. Undvik om möjligt gladmän i löpande text.

Införda ord bör skrivas med små bokstäver utom i fallen förkortningar, egennamn eller hela meningar.