Svenska jargongfilen

Svenska jargongfilen är svensk motsvarighet till amerikanska Jargon File eller, som den också är känd, The New Hacker's Dictionary. Det är en fortsättning på 1980-talets JARGON.SWE som fanns i Uppsala universitet, NADA på KTH och på Linköpings universitet och som några år senare kallades Svenska Hackademins ordlista.

Under slutet på 90-talet plockade jag upp den, märkte upp den i TeXinfo och redigerade lite. Det här är resultatet. Det finns en del interna misstag och länkar som inte fungerar men jag har inte orkat uppdatera. Texten har varit övergiven i många år men kan kanske fortfarande vara intressant för någon.


Last updated: <2011-08-13 15:07:24 MEST>