MC's Journal

Hackjunta #1

Hackjunta #1 avklarades igår kväll med omkring 10 hackers på plats. Hackjunta, i analogi med syjunta, är helt enkelt en bunt hackers som sitter och programmerar på samma plats. Några kanske samarbetar medan andra föredrar att jobba på egna projekt.

Här sitter till exempel Johan och Joel med matchande laptops och jobbar tillsammans. Med på bilden är också Petters nya chockrosa bärbara.

Den här hackjuntan ordnades genom brevlistan mosig och var början på en förhoppningsvis återkommande händelse varannan måndag. Nästa gång borde alltså vara 3:e maj.

Företaget Purple Scout bjöd denna gång på lokal, juice, ström och väldigt bra WLAN. Arrangör var framför allt Henrik "gsson" Gustafsson. Förhoppningsvis kan han ordna lokaler även nästa gång.

Folk från mosig träffas sedan flera år på onsdagar udda veckor för att käka pizza, dricka öl och nörda ut, men det saknades lite hands on i den ekvationen. Måndagarna kanske kan fylla det tomrummet.

Visserligen möts hackerspacet Forskningsavdelningen tisdagar varje vecka, men det är framför allt hårdvaruinriktat och en lite annan grupp. Grupperna överlappar i och för sig ganska avsevärt, så det är nog en hel del som går till både forskens tisdagskvällar och hackjuntan varannan vecka.

Jag vet inte riktigt vad andra gjorde eller tyckte, men mitt uppdrag för kvällen var ganska trivialt: stoppa in en PID-filfunktion i radns. Det var kanske trivialt, men jag finner att ofta är de små finjusteringarna som tar längst tid i programmeringsprojekt!

De senaste, säg, åtta månaderna har det varit särskilt svårt att avsluta programmeringsprojekt. Ett annat projekt konkurrerar om uppmärksamhet: Dottern, den lilla hacker in training jag numera ägnar min dagar åt att ta hand om.

Eftersom jag är hemmapappa på heltid numera behöver jag alltså en slags nördventil ibland. Mosig-träffarna varannan onsdag har varit bra, men det har inte blivit så mycket gjort. En hackjunta skulle kunna vara ett lyckat komplement.

Jag lyckades hur som helst åtminstone denna gång med mitt uppsåt och checkade in och pushade resultatet till min Git. Se mer här:

https://hack.org/mc/hacks/radns/

Jag gick därifrån 21:30. Jag vet inte hur länge de andra höll ut. Jag fick i alla fall mycket gjort och ser gärna en fortsättning.

Några fler bilder jag tog finns här:

https://hack.org/mc/gallery/hackjunta1/

Happy hacking!