MC's Journal

Internets födelsedag

Nyligen har det i media talats om att Internet skulle ha fyllt 40 år, men vad är egentligen Internet? Är det Internet som fyllt 40 år eller något helt annat?

Det stämmer att det var 40 år sedan de första paketen flödade mellan de första två värdmaskinerna genom de första två IMParna i ARPANET, men är ARPANET samma sak som det vi menar med "Internet"? Jag tycker inte det. Jag skall försöka redogöra varför.

ARPANET var ett gigantiskt steg framåt för datornätverk. Jag tycker helt klart att det är relevant att uppmärksamma 40-årsjubiléet för de första paketen som förmedlades. Det är också ganska klart att arbetet på ARPANET bidrog starkt till utvecklingen av det vi idag kallar Internet, men det är enligt min mening inte samma sak, inte minst för att ARPANETs grundläggande protokoll faktiskt var helt annorlunda än dagens Internet.

Man talade då och talar nu ibland om "internetworking", kommunikation mellan datorer som sitter kopplade till olika nätverksteknik. Det man vill åt med internetworking är kommunikation direkt mellan ändnoderna i nätet utan att det skall spela någon roll vad som finns där emellan, oavsett fysiskt lager (kabel, radiovågor, brevduvor) eller länklager (Ethernet, Frame Relay, meddelanderör på duvans fot). I stället vill man bygga ett gemensamt lager för alla, vanligen lager tre.

På tidigt 70-tal började forskarna Vinton "Vint" Cerf och Robert "Bob" Kahn forska om just internetworking. Deras mål var att knyta samman några tekniska skilda nätverk (kabelbundna ARPANET, paketradionätet PRNET och satellitnätet SATNET) med ett gemensamt lager.

Den första presentationen av fungerande internetworking mellan ARPANET, PRNET och SATNET gjordes 1977, men termen "Internet" för att beskriva ett enstaka globalt nätverk med ett gemensamt paketförmedlande lager användes troligen först i den första specifikationen av TCP,

RFC 675, som publicerades i december 1974.

Från början kallade man alltså det här lagret Transmission Control Protocol (TCP), men omkring 1978 delade man det till TCP för att tillhandahålla en pålitlig byteström mellan tillämpningar på ändnoder och Internet Protocol (IP) för själva paketförmedlingen mellan noder.

Vint och Bob har sagt att de tycker att definitionen av "Internet" som U.S. Federal Networking Council tagit fram är den rätta:

The Federal Networking Council (FNC) agrees that the following language reflects our definition of the term "Internet". "Internet" refers to the global information system that --

(i) is logically linked together by a globally unique address space based on the Internet Protocol (IP) or its subsequent extensions/follow-ons;

(ii) is able to support communications using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent extensions/follow- ons, and/or other IP-compatible protocols; and

(iii) provides, uses or makes accessible, either publicly or privately, high level services layered on the communications and related infrastructure described herein.

Är den definitionen god nog för TCP/IP:s skapare är den god nog för mig.

Sett från den definitionen föddes alltså Internet i deras mening när IP började användas på allvar av många noder på olika nättekniker, kanske 1978-- 79, men det är svårt att sätta något enskilt datum för när det verkligen föddes eller när det nådde en kritisk massa.

Å andra sidan, för att få en bra födelsedag är det nog enklast att helt enkelt använda 1:a januari 1983. Den dagen var den speciella flaggdagen för införandet av IP på ARPANET och med ARPANET associerade nätverk.

Många körde garanterat IP redan före 1:a januari, men den dagen var alltså deadline för införandet av IP. Efter 1:a januari 1983 kunde man inte längre vara säker på att nå någonting på ARPANET med det föregående protokollet.

Enligt det synsättet är Internet alltså 26 år gammalt.