MC's Journal

Länkar 2010-11-29

Principia Mathematica fyller 100 år! I helgen var det med den anledningen ett symposium på Trinity College, Cambridge:

http://www.srcf.ucam.org/principia/

Tekniska museets förteckning över datorrelaterade objekt i samlingen:

http://www.tekniskamuseet.se/download/18.689e694f125720d4ec480001504/Datorer+p%C3%A5+TM.pdf

Kort kommentar: De har faktiskt en Datasaab D21! Däremot finns inga DEC PDP-11:or eller -10:or! De har en enda Amiga, men ingen Atari ST.

Requirements for IPv6 in ICT Equipment (RIPE 501).

Nya skollagen (SFS 2010:800) säger:

4 § Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§.

1,5 år kvar, sen kan jag kanske hacka tre timmar om dagen. Ja, om jag inte hittar på något annat än att vara hemmapappa före det, alltså.