MC's Journal

Fönsterhanteraren mcwm, en uppdatering

Jag har släppt några nya versioner av min fönsterhanterare, mcwm, sedan jag sist skrev om den i bloggen. Alla versionerna finns här:

https://hack.org/mc/hacks/mcwm/

De viktigaste nyheterna är att jag fixat en del buggar, bland annat en där den workspace-lokala listan över fönster manglades om ett fönster på en annan workspace än den aktiva förstördes.

Jag har också stoppat möjligheten för klienter att själva utan vidare mappa sig själva om mcwm anser att redan tillhör en annan workspace, som jag nämnde i ett tidigare inlägg. Kanske får jag anledning att revidera det. Jag vet inte ännu. Mer användaråsikter behövs.

Sedan några versioner stödjer mcwm också fönsters initiala koordinater (typiskt satta med -geom eller med X-resurser) när fönstret mappas första gången. Det gjorde den inte alls tidigare utan placerade i stället fönster där den ville.

Den allra senaste förändringen är trivial, men viktig: Jag har bytt modifier för tangentkombinationerna från Mod2 till Mod4. Orsaken är att jag insåg att Mod2-masken ofta genereras av NumLock i moderna X-konfigurationers defaultmappning! NumLock! Ooops! Det är ju dessutom en låsande tangent!

Orsaken att jag inte visste att Mod2 och NumLock hörde ihop är förstås att jag så länge använt helt egna tangentbordsmappningar. Jag har inte varit i närheten av någon defaultkonfiguration länge nog för att upptäcka det här.

Nu har jag alltså bytt default till Mod4 i stället, som på många konfigurationer verkar vara bunden till Super_L, som typiskt på ett 104-tangenters PC-tangentbord är Windows-tangenten. Det tycker jag verkar vara ett mycket vettigare val än NumLock.

För mer förändringar att vänta, se TODO-filen i tarbollen.

Thomas Klausner har förpackat mcwm för pkgsrc, paketsystemet som bland annat NetBSD använder! Se wip/mcwm. Jag vet inga omständigheter. Thomas kommunicerade inte med mig om det. Jag hittade det av en slump.

Helt nyligen fick jag också höra att mcwm finns förpackat för Linux-distributionen Puppy Linux.

Folk som använder NetBSD eller Puppy Linux kan nu alltså testa mcwm något lättare än ni andra.

Sex stycken mcwm-användare har hört av sig till mig direkt. Två av dem har dessutom skickat patchar. Jag gissar att det finns åtminstone någon mer än vi sju som faktiskt använder mcwm som vår vanliga fönsterhanterare, men jag har förstås inget sätt att ta reda på det.

Om ni testar, hör gärna av er!