MC's Journal

radns, del 3

Jag sitter på 27C3 och har hittat lite tid att hacka på radns, min klient för RDNSS-optionen i IPv6 SLAAC. Den har inte fått någon kärlek på mycket länge.

Nu har jag rättat en del allvarliga fel. Jag har därför gjort en ny release.

Rick Dicaire påpekade för mig i mail hur jag kunde förbättra mitt startscript, så det fungerar nu mycket bättre.

Pinsamt nog hade jag skapat PID-filen före processen forkade och blev daemon, så fel PID stod i filen! Haha. Så går det när jag själv bara kör den i förgrunden för att debugga... *rodna*

När jag stoppade in åldrande av RDNSS-informationen lyckades jag dessvärre också ta bort kontrollen att jag överhuvudtaget hade fått någon RDNSS-option! Alltså skrevs en resolv.conf ut även om jag inte hade fått några data. Filen var då fylld av slumpmässig data. Aaaah!

Det är uppenbart från allt detta att jag behöver en testsvit, eller hur?