Kryptoniter - praktisk kryptografi

Kryptoniter är en brevlista för diskussion av praktiskt användade av kryptografi på svenska. Detta till skillnad från de många forum som handlar om mer teoretisk kryptografi.

OBS! För att posta på listan måste den adress du skickar från prenumerera på listan. Det är lamt men oftast fungerande spamskydd.

Brevlistan skapades januari 2016.

Dataskydd

Din mailadress registreras om du väljer att prenumerera på listan. Det enda som lagras permanent är din mailadress. Den används för att skicka ut breven som kommer till listans adress, som ju är hela poängen med brevlistan, Artikel 6.1b i Dataskyddsförordningen.

Du kan själv ta bort din adress genom att gå ur listan. Se ovan.

Aktiviteter

#MeraKrypto är en samling träffar för samverkan för ett säkrare Internet. Första mötet i Malmö hölls 8:e december 2015 på Foo Cafe.

Program

Bibliotek

Länkar


Filen senast ändrad: <2018-05-23 22:58:17 MEST>