Svenska jargongfilen

Svenska jargongfilen är svensk motsvarighet till amerikanska Jargon File eller, som den också är känd, The New Hacker's Dictionary. Det är en fortsättning på 1980-talets JARGON.SWE som fanns i Uppsala universitet, NADA på KTH och på Linköpings universitet och som några år senare kallades Svenska Hackademins ordlista.

PÅ 90-talet plockade jag upp den, märkte upp den först i SGML och senare i TeXinfo och redigerade lite, senast 2003. Sedan låg den stilla i några år.

År 2021 konverterade jag till Markdown, skrev igenom alltihop på nytt och lade till många nya ord som jag hade haft liggande och plockade bort orelevanta saker. Sedan dess försöker jag underhålla den med uppdateringar när jag nosar upp något eller någon skickar något till mig.

Svenska jargongfilen på Codeberg

I repot ingår också några historiska versioner.


Last updated: <2022-10-23 16:32:37 MEST>