Svenska jargongfilen

Svenska jargongfilen är svensk motsvarighet till amerikanska Jargon File eller, som den också är känd, The New Hacker's Dictionary. Det är en fortsättning på 1980-talets JARGON.SWE som fanns i Uppsala universitet, NADA på KTH och på Linköpings universitet och som några år senare kallades Svenska Hackademins ordlista.

Under slutet på 90-talet plockade jag upp den, märkte upp den i TeXinfo och redigerade lite, senast 2003. Den som är märkt Texinfo 2003 nedan är resultatet.

År 2021 konverterade jag till Markdown, skrev igenom alltihop på nytt och lade till många nya ord som jag hade haft liggande och plockade bort orelevanta saker.


Last updated: <2021-11-08 20:38:40 MET>